Aurangzeb

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Trke

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

Naar de Mughal Rijk, (Mughal uitwijkmogelijkheid spelling Mogul) watertje een rijk welk ter zijn meerder territoriaal spanwijdte gelinieerd onderdelen van Afghanistan en allermeest naar de Zuidelijk Azië tussen 1526 en 1857. rijk watertje opgericht tegen naar de Turks- Mongool voorman Babar ter 1526, wanneer hij verslagen Sultan Ibrahim Lodhi, naar de vorig van naar de Delhi Sultan ter eerstgenoemde Veldslag van Panische schrik. Naar de woordje "Mughal" is het Perzisch voorstelling van " Mongool".

Regering van Aurangzeb en verval van rijk

Abu Muzaffar Muhiuddin Mohammed Aurangzeb Alamgir ( slachtmaand 3, 1618 Maart 3, 1707) tevens bekend zoals Alamgir Mij, watertje naar de regeerder van naar de Mughal Rijk vanuit 1658 voor 1707.

Ongelikt zijn voorganger, Aurangzeb lichtdiode te opmerkelijk versobering en vroom leven. Wettisch adhesie voor Mohammedanisme en Deelneming (islamitisch wet) zoals hij vertolker zij waren naar de grondvesten van zijn regering Hij weerom opwaarts zijn vertrouwen van werking, afgezien van naar de religieus verdraagzaamheid van zijn voorganger.

Aurangzeb tweedehands ruim militair macht voor zwellen en verstevigen naar de Mughal rijk, ter weetje kostprijs. Zijn stelregel geïnspireerd verzet wie hij gedwongen tijdens de duur zijn leven, slechts wie uiteenspringen en volkomen gewijzigde Zuidelijk Azië over zijn versterf.

Spanwijdte van Rijk ter naar de zaliger 1600s: naar de Mughals gelinieerd nagenoeg naar de zuidelijk wenk van naar de Zuidelijk Asia.The vorig van naar de tof Mughals watertje Keizer Aurangzeb (16581707), wie verbeurd verklaren naar de troon tegen slachten gehele zijn gebroeders en opsluiten zijn eigen vader Sjah Jahan. Tijdens de duur zijn vijftig- jaartal regering, naar de rijk bereikt zijn meerder vaste spanwijdte maar ook door vlaag naar de onmiskenbaar wenk van verval. Naar de bureaucratie had volwassen bloated en excessief omkoopbaar, en naar de reusachtig groot en onbehouwen legermacht vertonen niet meer van deze tijd wapen en tactiek. Aurangzeb watertje niet naar de regeerder voor weergeven naar de vorstenhuis verbuigbaar Fortuna of roem. Awe- bezielend slechts ontstentenis ter naar de charisma nood voor toelachen wijduitstaand luitenant, hij watertje toer voor omvang Mughal stelregel tegenover allermeest Zuidelijk Azië en voor herstellen Islamitisch rechtgelovigheid tegen adoptie te reactionair stand voor zulks Moslim whom hij verdacht van compromittant hun vertrouwen

Aurangzeb speelde mee ter te set van langgerekt Warschau: tegenover naar de Pakhtuns ter Afghanistan, naar de Sultan van Bijapur en Golkonda ter naar de Deccan, naar de Marathonloop ter Maharashtra en naar de Ahoms ter Assam. Plattelander uprisings en verzet tegen plaatselijke uitschieters werden helemaal te komma, zoals did naar de conniving van naar de edele delen voor wildpark hun eigen statuut op kosten van te vast verzwakking rijk Naar de toenemende vereniging van zijn regering van Mohammedanisme vervolgens drift te wig tussen naar de regeerder en zijn non- Moslim vak. Aurangzeb verbieden naar de torengebouw van opkomend tempel en wederinvoeren naar de jizya. TE principieel en te censor van zedenleer, hij vlag toonkunst ter rechtscollege, afschaffer ceremonieel, en vervolgen naar de Sikh ter Punjab. Contenders voor naar de Mughal troon waren velen, en naar de regering van Aurangzeb's opvolger waren van korte duur en vulstof van wettisch Naar de Mughal Rijk geroutineerd dramatische verso zoals streek- nawabs of gouverneurschap rut weg en opgericht zelfstandig koninkrijk. Naar de Mughals had te halen vrede van Marathonloop wapening, en Perzisch en Afghaans wapening binnenvallen Delhi, verdragend weg velen schat, waaronder naar de Pauw Troon ter 1739.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina vorig bijwerken: Friday, May 02, 2008 16:53:19 -0400