Islam

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Türkçe

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

Muslims er fulgt i Ø. Sig i den tretal større monotheistic religion på jorden, Ø opringninger nemlig hel accept i og hengivelse hen til den lærer og ledelse i God. En må blive en Muslim, uden at agte på køn, kapløb, eller nationalitet, af reciting en påstand i religion og omfatte en lifestyle i enighed hos Ø principper Specifik virker, heri indbefattet holdbar, hver dag bøn, og den pilgrimage hen til Mecca, er vel overvejet den postkasse i Muslim appel liv.

Der er en anslog 1.3 milliard Muslims worldwide. De høre hjemme i al mulig jord område og henhøre til mange anderledes kultur og ethnic grupper. Den 10 lande hos den størst Muslim befolkninger, i nedadgående opstille, er Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Give udtryk for, Turkey, Iran, Egypt, Nigeria, og Kina. I disse, bare Egypt er en Araber landskab, og til trods for den stereotypes, bare 193 million i den jord Muslims—15 hen til 18 procent i den total—are Araber.

Ø er en ordning i religiøs overbevisninger og en al- omfatte livsform. Den ord Ø stammer fra den ord kurant, hvilke betyder hengivelse eller fred Muslims er af den mening at God ( allah) løfte sløret for hen til den Spå Spå Mohammad den love beherske samfundet og den passende opførsel i samfundet medlemmer. Den er incumbent oven på den individ altså hen til høre hjemme i en smag obligatorisk af den løfte sløret for ret og oven på den samfundet hen til opbygge den ren human samfundet på jorden i overensstemmelse med hellig injunctions. Ø genkender ikke adskillelser imellem kirke og påstå. Den skelnen imellem religiøs og sikre ret er en nylig indtruffen udvikling at genspejle den flere markant rolle i den påstå i samfundet, og Roman økonomisk og kulturel skarpsindighed. Den indvirkning i religion oven på hver dag liv i Muslim lande er langt større end at oprette i den Vest siden den Midt Aldre.

Den pligtarbejde i Muslims skema den fem postkasse i Ø, hvilke forklare den virker nødvendig hen til slå fast og reinforce den religion. Disse er den oplæsning i den Shahada (" der er ikke God men God og Spå Mohammad er hans spå"), hver dag bøn ( kurant), almsgiving (Zakat), holdbar (Sawm), og pilgrimage (Hajj).

Den tro er hen til bed i en obligatorisk smag efter renselsesproces igennem ritual afvaskninger hver dag henne ved lysne, midt, midafternoon, solskin, og nightfall. Obligatorisk knæfald og prostrations ledsage den andagt, hvilke den andagtsøgende oplæse over for forestående Mecca. Når som helst eventuel mandskab bed i samle sig henne ved den mosque hos en imam, og oven på Fredag skabe en speciel indsats hen til lave altså. Den Fredag middag andagt levere den anledning nemlig ugentlige prædikener af religiøs anførere. Kvinder måtte også overvære offentlig andagtsøgende henne ved den mosque, der hvor de er adskilt af den mandskab, selv om højst hyppigt kvinder bed herhjemme. EN speciel funtionsdygtig, den muezzin, i en hidkalde hen til bøn hen til den hel samfundet henne ved den passende time Dem uden for hørevidde afgøre den gang af den sol. Den Aazan ( arabisk nemlig kundgørelse) er den hidkalde eller indkaldelse hen til offentlig andagt kundgøre af den Muezzmn (crier) af den mosque to gange hver dag i alt Muslim lande. I ringe mosques den Muezzin henne ved Azan står henne ved den dør eller henne ved den side i den opførelse; i stor ones han tager oppe hans holdning i den minaret.

Den niende måned i den Muslim kalender er Ramadan, en periode i obligatorisk holdbar i commemoration i Spå Mohammad's kvittering i God's revelation. Helt gennem den måned næsten den syg og afsvækket, gravid eller lactating kvinder, soldat jourhavende, rejse oven på nødvendig rejse, og ung børn er pålægge af nydelse, nydelse, rygning, eller seksuel samleje under den daylight timer Dem voksen undskyldt er imødekomme hen til holde ud en ækvivalent holdbar henne ved deres tidligst chance. EN festive mad bryder den hver dag holdbar og indlede en aften i fest og helligholdelse. Den religiøs nå- hen til- lave til hverdag lave kun lidt eller ikke arbejde under indeværende periode, og noget forretninger slutning nemlig al eller skille ad i den dag. Siden den måneder i den sindssyg år løbe rundt igennem den solar år, Ramadan falder henne ved alskens årstider i anderledes år. EN anseelig overhøre i holde i ave nogen sinde i den år, en holdbar at falder om sommeren gang idømmer skarp modgang oven på dem hvem skal lave legemlig arbejde.

Al Muslims, det vil sige når først i deres levetid, burde skabe den hajj hen til Mecca hen til deltage i speciel rites besad der under den tolvtedel måned i den sindssyg kalender. Spå Mohammad indlede indeværende behov, modificerer pre- Ø skik og brug, hen til indskærpe steder forenet hos God og Hudafskrabning (Hadrat Ibrahim), grundlægger i monotheism og fader i den Araber igennem hans søn Hadrat Ismail.

Den ringere postkasse i den religion, hvilke al Muslims lod, er hellig krig, eller den kampagne hen til sikre Ø landskab, overbevisninger, og anstalter; og den behov hen til lave barmhjertighedsgerninger og hen til undgå al dårlig indfald, ord, og handling Til overflod, Muslims indvillige oven på bestemt grundlæggende principper i religion baseret på den lærer i den Spå Spå Mohammad: der er sig God, hvem er en del himmelsk er i kontrast hen til den Trinitarian overbevisning i Christians; Spå Mohammad, den sidst i en kø i spå påbegyndelse hos Hudafskrabning og heri indbefattet Moses (Hadrat Musa) og Jesus (Hadrat Isa), var valgte ved gud hen til indeværende Hans besked hen til humanitet; og der er en general opstandelse oven på den sidst eller mening dag.

Den Muslim år har to religiøs festivals--Id al Adha, en ofrer festival oven på den tiende i Dhu al Hijjah, den tolvtedel måned; og Id al Fitr, den festival i overgang den holdbar, hvilke helligholde den enden på legen Ramadan oven på den i første linie Shawwal, den tiende måned. Hen til Strålende disse er den højst betydelig festivals i den år. Hver sidst tretal eller fire dage, hvorunder folk lukke op for deres bedst klæder, opsøge, lykønske, og tildele begavelse oven på hinanden. I tillæg, begravelsesplads er opsøge. Id al Fitr er fejret flere glædelig, nemlig sig markerer den enden på legen den genvordigheder i Ramadan. Helligholdelse ligeledes holde opstille, selv om færre omfattende, oven på den Spå fødselsdag, hvilke falder oven på den tolvtedel i Rabiat al Awwal, den tredjedel måned, og oven på den i første linie Muharram, den begyndelsen til den nytår.

Sharia

Under hans levetid, Spå Mohammad besad begge to appel og midlertidig ledelse i den Muslim samfundet. Religiøs og sikre ret flettet, og al Muslims nyde traditionel blevet med forbehold af deler, eller religiøs ret. EN alsidig retsorden, deler bebygget lidt efter lidt igennem den først fire århundreder i Ø, i første linie igennem den accretion i forrang og opfattelse af alskens assessorer og scholars. Under den tiende århundrede, retslig skøn begyndte hen til gøre hård i autoritativ kendelse, og den overført bab al ijtihad (låge i opfattelse) sluttet. Derefter, snarere end opmuntrende fleksibiliteten, Ø ret indskærpe opretholdelse i den status quo.

Den ord “Islam” betyder “submission.” EN “Muslim,” altså, er sig hvem indgive hen til den vil i God. Deler, hyppigt oversat nemlig “Islamic law,” er ingen en akten heller ikke en kode i den streng fornemme, men nærmest en fusion i kristendomskundskab (Quranic) injunctions, mundheld i den Spå Mohammed, juridical kendelse, og retslig kommentar behandling hos al aspekter i sociale, økonomisk og politisk liv, lig Jødisk Halakhic ret.

Ø, lige Judaism, er en religion i love – den er den retslig kode, langt fra theology, hvilke indretter den kriterier i lige og forkert, passende og upassende opførsel Lige Halakhah, Deler er troede at blive ordinere ved gud og dens omfang at blive hele, opstiller af den ophøjethed idealer hen til den minut i hver dag liv. Selv den ord Halakhah og Deler, nyde ligedannet betydninger og må være oversat nemlig den “path” eller “road” hen til retfærdighed.

Igen ideal skema, Deler forsikrer den beføjelser alles i en Ø påstå. Fiqh er Ø jura; sig skemaer den holdepunkt i Deler og er en oparbejde i igangværende opfattelse. Herigennem den er ingen statisk heller ikke monolithic, og må holde anderledes skemaer i anderledes lande eller af sig periode i historie hen til en anden. EN klassisk tekst oven på Deler, af den fjorten- århundrede skole, Ahmad ibn Naqib al-Misri, handler hos en rigt udvalg i emner, heri indbefattet renhed i hjerte, holdbar, skilsmisse, backbiting, forbrydelser, og love i krig.

Den hudud kan var karakteristisk for nemlig den Ø “penal kode obligatorisk af deler Den love i hudud identificere punishable forbrydelser, den typer i opleve skulle bruge hen til dømt nogen i en forbrydelse, og den afklapsning nemlig alskens forbrydelser.

Ø har ikke grundlæggende id i inalienable beføjelser og gør ikke give lov til den individ hen til glæde sig ved den ubundethed i aktionen og forening karakteristisk for en demokrati. I Ø fastslår, der hvor der er ikke formel genkendt adskillelse imellem religion og ret, mosque og påstå, Deler er enshrined og vist (hvis ikke altid foreneligt gennemført) nemlig den afgørende og endelig formulere i den ret i God, ikke at blive revideret eller reformulated af simpel dødelig og nedadgående mennesker. I Egypt, Algebra, og Palestine, den Deler er faktisk ignoreret nemlig en lede hen til specifik lovgivning eller regering politik oven på mange livsvigtig udgaver Den bliver Muslim lande, hvilke adopterede Roman- smag retslig og politisk systemer ind under kolon tutelage, enshrine Ø ret i deres koder og love hen til alskens grader Disse nation omfang af Pakistan, hos dens inderlig politisk agitation slut den opfattelse og iværksættelse i Deler, hen til Indonesia, en selv- kundgøre sikre nation det vil sige den hjem hen til flere 180 million Muslims.

Takfir - den fordømmelsen i en Muslim af en anden Muslim nemlig en kafir (i.e., disbelievers udenpå den bleg i Ø) -- er nøje forbudt i den Quran, den Hadith, og den skriverier i mange ualmindelig Muslim autoriteter. Men fatwas i apostel og her ovre ligeledes nemlig kufr på lovens grund Muslim ummah er ingen få heller ikke langt i imellem.

Efter Spå Mohammad's endeligt den anførere i den Muslim samfundet consensually valgt Hadrat Abu Bakr, den Spå fader- i- ret og sig i hans tidligst fulgt, hen til nå sit mål sig. Til og med gang noget mennesker yndlings Hadrat Ali, Spå Mohammad's fætter og den husband i hans datter Træt, men Ali og hans understøttet ( den Shia Ali, eller Hold i Ali) til sidst genkendt den samfundet prima. Den næste to caliphs ( afløser)--Hadrat Umar, hvem lykkedes i A.D.634, og Hadrat Usman, hvem benyttede kraft i A.D.644--glæde sig ved den anerkendelse i den hel samfundet. Hvor Ali til sidst lykkedes hen til den caliphate i A.D.656, Muawiyah, beherske i Syria, oprør i den benævne i hans morder kinsman Uthman. Efter den følge høflig krig, Ali flyttet hans hovedstad hen til Iraq, der hvor han var morder om kort tid der efter.

Hadrat Ali's endeligt sluttede den allersidst den altså- alarmeret fire autoritetstro caliphates og den periode hvori den hel samfundet i Ø genkendt en ugifte caliph. Muawiyah kundgøre sig caliph af Damascus. Den Shia Ali sagde nej til hen til anerkende sig eller hans kø, den Umayyad caliphs, og hæve i den først stor schism hen til indrette den afviger afdeling, kendt som den Shias, understøtter den krav i Ali's kø hen til den caliphate baseret på nedgang af den Spå. Den større kendsgerning, den Strålende, klæbe hen til den holdning at den caliph skal være indvælge, og slut den århundreder de har repræsenteret dem selv nemlig den autoritetstro afdeling.

Afdeling


 


 

Laatst bijgewerkt van de pagina: Donderdag, Augustus 18, 2005 11:37:29 -0400