Mughal

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Türkçe

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

Naar de Mughal Rijk, (Mughal uitwijkmogelijkheid spelling Mogul) watertje een rijk welk ter zijn meerder territoriaal spanwijdte gelinieerd onderdelen van Afghanistan en allermeest naar de Zuidelijk Azië tussen 1526 en 1857. rijk watertje opgericht tegen naar de Turks- Mongool voorman Babar ter 1526, wanneer hij verslagen Sultan Ibrahim Lodi, naar de vorig van naar de Delhi Sultan ter eerstgenoemde Veldslag van Panische schrik. woordje "Mughal" is het Perzisch voorstelling van " Mongool".

Ter naar de vroegtijdig 16th eeuw, nazaat van naar de Mongool, Turk, Perzisch, en Afghaans — naar de Mughals — binnenvallen naar de Zuidelijk Azië onder naar de leiding van Mohammed Zahir-ud- Rumoer Babar. Babar watertje naar de tof- kleinzoon van Timur Lenk (Timur naar de Mank, vanuit wie naar de Westers naamwoord Tamerlane stamt af), wie had binnenvallen Zuidelijk Azië en veroveren Delhi ter 1398 en vervolgens lichtdiode te rijk op basis van ter Samarqand, Farghana vallei (ter nieuwerwets- dag Oezbekistan) welk verenigd Perzisch- op basis van Mongool (Babar's moederskant voorouders) en andere Westen Aziatisch volk Babar watertje toer vanuit Samarqand en aanvankelijk opgericht zijn stelregel ter Kaboel ter 1504; hij later werden eerstgenoemde Mughal regeerder (1526–30). Zijn vastbeslotenheid watertje voor zwellen oostwaarts te Punjab, waarheen hij had gemaakte te telefoonnummer van rooftocht waaronder een aanval voort naar de Gakhar sterkte van Pharwala. Vervolgens een uitnodiging vanuit een opportunist Afghaans roverhoofdman ter Punjab gebracht hem voor naar de zelfs hartje van naar de Delhi Sultanaat, gelinieerd tegen Ibrahim Lodi (1517-26).

Babar, te gehard militair commandant, geboekte Zuidelijk Azië ter 1526 van zijn welput- zindelijk veteraan legermacht van 12,000 voor weerleggen naar de Sultan reusachtig groot slechts onbehouwen en oneensgezind krijgsmacht van ruim 100,000 mensen Babar verslagen Sultan Ibrahim Lodhi maatgevend ter Panische schrik (ter nieuwerwets- dag Haryana, zowat negentig kilometer benoorden Delhi). Emplooi vuurmond wagen, moveable geschut, en superieur ruiterij tactiek, Babar behaald te weerklinken zegepraal. TE jaartal later, hij maatgevend verslagen te Rajput eedgenootschap onder leiding van Rana Sangha. Ter 1529 Babar traject naar de onverdeeld troepen van Afghaans en naar de Sultan van Bengalen slechts died ter 1530 vooraleer hij konden verstevigen zijn militair winst. Hij verlaten hierachter zoals legaat zijn memoires (Babarnama), verschillend wonderschoon tuin ter Kaboel en Lahore, en nazaat wie zou volvoeren zijn wensdroom van vestigen een rijk ter naar de Zuidelijk Azië.

Wanneer Babar died, zijn zoon Menselijk (1530–56) overerven te zwaar taak Hij watertje gepresseerd vanuit helemaal kanten tegen te reassertion van Afghaans schadegevallen voor naar de Delhi troon, tegen woordenstrijd tegenover zijn eigen successie, en tegen naar de Afghaans-Rajput maart te Delhi ter 1540. Hij watertje verslagen en hij fled voor Perzië, waarheen hij uitgeput welhaast tiental jaren zoals een verlegen logé ter naar de Safari rechtscollege van Sjah Tahmasp. Tijdens de duur Sheriff Sjah regering, een keizerlijk unificatie en bestuurlijk raam waren opgericht, slechts zou vervolgens ontwikkeld tegen Akbar later ter naar de eeuw. Ter 1545 Menselijk winst te houvast ter Kaboel van Safari steun en reasserted zijn Zuidelijk Aziatisch schuldvordering, te taak gemaakte met gemak tegen naar de verzwakking van Afghaans vermogen ter naar de zone over naar de versterf van Sheriff Sjah Suriname ter Mei 1545, en took zeggenschap van Delhi ter 1555. Toch, hij watertje niet ter vermogen enkel jaren vooraleer hij took te noodlottig zondeval waas zijn library trap.

Naar de rijk watertje ruimschoots veroveren tegen Sheriff Sjah overdag tijd van Menselijk, slechts onder Akbar, op werden aanzienlijk, en voortgezet voor worden voor naar de uiterste deel van Aurangzeb's stelregel. Jahangir, naar de zoon van Akbar, gelinieerd naar de rijk tussen (1605-1627). Ter Wijnmaand 1627, Sjah Jahan, zoon van Jahangir, "slagen voor naar de troon", waarheen hij " overerven te ruim en vermogend rijk" ter Zuidelijk Azië; en "ter mid- eeuw zulks watertje wellicht naar de meerder rijk ter naar de wereld". Naar de Mughal Keizer Sjah Jahan, lasthebber tussen (1630 1653), naar de Taj Maharadja, ter Landbouwer, Zuidelijk Azië.

Over Aurangzeb died ter 1707, naar de rijk ingezet te zacht en zachtjes aan verval ter werkelijk vermogen, wel op volhouden helemaal naar de trappings van vermogen ter naar de Zuidelijk Azië voor andere 150 jaren. Ter 1739 op was gevallen tegen een legermacht vanuit Perzië onder leiding van Voetpunt sjah Ter 1756 een legermacht van Ahmad Sjah uitplunderen Delhi weer. Naar de Brits Rijk tenslotte oplossen op ter 1857, onmiddellijk vroeger waarnaar op wezen uitsluitend ter naar de stilzwijgende toestemming van naar de Brits Oriënt Zuidelijk Azië Vennootschap.

Religie

TE tafereel vanuit naar de te van naar de Moghul paleis Khas Maharadja. Naar de Mughal heersend stand waren fideel en goedertieren Moslim, wel velen van naar de vak van naar de Rijk waren non-Muslims. Wanneer Babar voorste opgericht naar de Rijk, hij did niet met nadruk zeggen zijn religie, slechts vrij zijn Mughal erfenis. Onder Akbar, naar de rechtscollege afschaffer naar de Jizya, naar de rijksbelasting voort non- Moslim, en verlaten toepassing van naar de maan- Moslim kalender ten voordele van van te solar kalender meerder nuttig voor landbouwkunde Men van Akbar's meest ongewoon gronden tel religie watertje Rumoer- mij-Ilahi ('Faith van God' ter Engels), wie watertje een eclectic vermengen van Hindoeïsme, Mohammedanisme, en Christendom. Op watertje verkondiger naar de staatsgodsdienst voor zijn versterf. Dit hier werking waren later terugtrekken tegen Aurangzeb, bekend voor zijn religiosity.

Staatshuishoudkunde

Naar de Mughals tweedehands naar de mansabdar systematiek voor voortbrengen stuk grond provenu Naar de keizer zou subsidie provenu vlak voor te mansabdar in ruil voor toezegging van soldaat ter oorlog- tijd. meerder naar de spanwijdte van naar de stuk grond naar de keizer subsidie, naar de meerder naar de aantal soldaat naar de mansabdar had voor toezegging. pastorie watertje beider herroepelijk en non- overerfelijk; zulks leverden op naar de midden te tamelijk wijd trap van beheersing van naar de mansabdars.

Vestiging en regering van Babar

Ter naar de vroegtijdig 16th eeuw, nazaat van naar de Mongool, Turks, Perzisch, en Afghaans invaller van Zuidwestelijk Azië — naar de Mughals — binnenvallen naar de Zuidelijk Azië onder leiding van van Zahir-ud- Rumoer Babar. Babar watertje naar de tof- kleinzoon van Timur Lenk (Timur naar de Mank, vanuit wie naar de Westers naamwoord Tamerlane stamt af), wie had binnenvallen Zuidelijk Azië en plunderaar Delhi ter 1398 en vervolgens lichtdiode te van korte duur rijk op basis van ter Samarkand ( ter nieuwerwets- dag Oezbekistan) welk verenigd Perzisch- op basis van Mongool (Babar's moederskant voorouders) en andere Westen Aziatisch volk Babar watertje toer vanuit Samarkand en aanvankelijk opgericht zijn stelregel ter Kaboel ter 1504; hij later werden eerstgenoemde Mughal regeerder (1526–30). Zijn vastbeslotenheid watertje voor zwellen oostwaarts te Punjab, waarheen hij had gemaakte te telefoonnummer van rooftocht waaronder een aanval voort naar de Gakhar sterkte van Pharwala. Vervolgens een uitnodiging vanuit een opportunist Afghaans roverhoofdman ter Punjab gebracht hem voor naar de zelfs hartje van naar de Delhi Sultanaat, gelinieerd tegen Ibrahim Lodi (1517-26).

Babar, te gehard militair commandant, geboekte Zuidelijk Azië ter 1526 van zijn welput- zindelijk veteraan legermacht van 12,000 voor weerleggen naar de Sultan reusachtig groot slechts onbehouwen en oneensgezind krijgsmacht van ruim 100,000 mensen Babar verslagen naar de Lodi Sultan maatgevend ter Panische schrik (ter nieuwerwets- dag Haryana, zowat negentig kilometer benoorden Delhi). Emplooi vuurmond wagen, moveable geschut, en superieur ruiterij tactiek, Babar behaald te weerklinken zegepraal. TE jaartal later, hij maatgevend verslagen te Rajput eedgenootschap onder leiding van Rana Sangha. Ter 1529 Babar traject naar de onverdeeld troepen van Afghaans en naar de Sultan van Bengalen slechts died ter 1530 vooraleer hij konden verstevigen zijn militair winst. Hij verlaten hierachter zoals legaat zijn memoires (Babarnama), verschillend wonderschoon tuin ter Kaboel en Lahore, en nazaat wie zou volvoeren zijn wensdroom van vestigen een rijk ter naar de Zuidelijk Azië.

Regering van Menselijk

Wanneer Babar died, zijn zoon Menselijk (1530–56) overerven te zwaar taak Hij watertje gepresseerd vanuit helemaal kanten tegen te reassertion van Afghaans schadegevallen voor naar de Delhi troon, tegen woordenstrijd tegenover zijn eigen successie, en tegen naar de Afghaans-Rajput maart te Delhi ter 1540. Hij fled voor Perzië, waarheen hij uitgeput welhaast tiental jaren zoals een verlegen logé ter naar de Safari rechtscollege van Sjah Tahmasp. Tijdens de duur Sheriff Sjah regering, een keizerlijk unificatie en bestuurlijk raam waren opgericht, slechts zou vervolgens ontwikkeld tegen Akbar later ter naar de eeuw. Ter 1545 Menselijk winst te houvast ter Kaboel van Safari steun en reasserted zijn Zuidelijk Aziatisch schuldvordering, te taak gemaakte met gemak tegen naar de verzwakking van Afghaans vermogen ter naar de zone over naar de versterf van Sheriff Sjah Suriname ter Mei 1545, en took zeggenschap van Delhi ter 1555. Toch, hij watertje niet ter vermogen enkel jaren vooraleer hij took te noodlottig zondeval waas zijn library trap.

Regering van Akbar

Humayun's vroegtijdig versterf ter 1556 verlaten naar de taak van vervolgens keizerlijk veroveren en versteviging voor zijn dertien- jaartal- vergevorderd zoon, Jalal-ud- Rumoer Akbar (r. 1556–1605). Volgend te maatgevend militair zegepraal ter naar de Tweede Veldslag van Panische schrik ter 1556, naar de regentschap Bayram Khan jacht te levenskrachtig expansiepolitiek voort Akbar's zich gedragen. Zodra Akbar kwam meerderjarig, hij began voor zonder kosten zichzelf vanuit naar de protectie van aanmatigend voorganger, rechtscollege stem, en harem gewroet, en vertonen zijn eigen vermogen voor vonnis en leiding TE workaholic wie zelden beslapen ruim drietal uren te nachtelijk, hij persoonlijk overzee- naar de toepassing van zijn bestuurlijk polissen, wie waren voor vorm naar de roddelen van naar de Mughal Rijk voor ruim 200 jaren. Hij voortgezet voor veroveren, zijgebouw, en verstevigen te verwijderd- laten zakken territorium poen tegen Kaboel ter naar de noordwesten, Kasjmir ter naar de noorden, Bengalen ter naar de oriënt, en voorbij naar de Narmada Vloed ter middelste Zuidelijk Azië — een zone vergelijkbaar ter spanwijdte voor naar de Mauryan territorium sommige 1,800 jaren vroeger.

Akbar zwaar te zadeltas vermogen genaamd Fatehpur Sikri (Fatehpur werktuig Vesting van Zegepraal) zuinig Landbouwer, voorsprong ter 1571. Paleis per deel van van Akbar's senior vrouw, te reusachtig groot kunstmatig waterplas, en weelderig water- vulstof plaats waren zwaar ziedaar. Naar de wereldstad, toch, beproefd van korte duur, naar de vermogen zijnde bewogen voor Lahore ter 1585. Naar de reden mei zijn geweest welk naar de watervoorziening ter Fatehpur Sikri watertje onvoldoende of van van lage kwaliteit, of, zoals sommige kroniekschrijver menen, welk Akbar had voor zorgen voor voor naar de noordwesten zone van zijn rijk en toch bewogen zijn vermogen noordwesten. Ter 1599, Akbar werktijd zijn vermogen weerom voor Landbouwer vanwaar hij regering voor zijn versterf.

Akbar geadopteerd tweetal uitgesproken slechts werkelijk toenadering ter toedienen te wijd territorium en rechtspersoonlijkheid verschillende etnisch groepen te naar de stap van zijn staat. Ter 1580 hij zich toeëigenen plaatselijke provenu statistiek voor naar de vroeger tiental ter volgorde voor verstaan item van productiviteit en prijsschommeling van verschillend veldvruchten. Aided tegen Vandaag Mal, te Rajput koning, Akbar uitvaardiging te provenu schema welk naar de boerenstand konden tolereren wijl zorgen voor maximum- winstresultaat voor naar de stand. Provenu vraag, vaste volgens voor plaatselijke verdrag van vorming en kwaliteit van voedingsbodem, verspreidingsgebied vanuit men- terts voor men- helft van naar de zweep en hadden loon ontvangen tegen contant. Akbar vrijgeven zwaar voort stuk grond- vermogen zamindars. Zij tweedehands hun geruim lokale kennis en protectie voor inzamelen provenu en voor verplaatsing op voor ministerie van Financiën, bewaring te taks in ruil voor diensten smout Te zijn bestuurlijk systematiek, naar de krijgsman aristocratie (mansabdars) held status ( pastorie) uitgesproken ter cijfers van troeper, en omschrijven werkloon, gewapend quota, en verplichtingen. Naar de krijgsman aristocratie watertje in het algemeen pd vanuit revenuen van nonhereditary en overdraagbaar jagirs (provenu plaats).

Een schrander regeerder wie wezenlijk zich opwaarderen naar de uittarting van toedienen zodoende ruim een rijk, Akbar voorstellen te politiek van verzoening en assimilatie van Hindoeïstisch ( waaronder Maria al-Zamani, naar de Hindoeïstisch Rajput ouder van zijn zoon en legataris, Jahangir), wie weergeven naar de meerderjarigheid van naar de universum. Hij werver en vergoeding Hindoeïstisch roverhoofdman met het oogmerk hoogst status ter regering; bemoedigen intermarriages tussen Mughal en Rajput aristocratie; veroorloofd opkomend tempel voor zitten zwaar; persoonlijk participeren ter viering Hindoeïstisch festival zulke zoals Deepavali, of Diwali, naar de festival van vuurschip; en afschaffer naar de jizya ( verkiezing rijksbelasting) opleggen voort non-Muslims. Akbar kwam opwaarts van zijn eigen theorie van "rulership zoals te zalig illuminatie" enshrined ter zijn opkomend religie Rumoer- mij-Ilahi (zalig Vertrouwen), rechtspersoonlijkheid naar de principe van onthaal van helemaal religie en sekte. Hij bemoedigen weduwvrouw re- huwelijk, verjagen wicht huwelijk, vogelvrij naar de uitoefening van verzadigen, en overtuigen Delhi zakenman voor troep opwaarts voorkeur- marktplein dagen voor women, wie overigens waren geïsoleerd ter woonplaats Tegen naar de uiterste deel van Akbar's regering, naar de Mughal Rijk uitgebouwd dwars door allermeest Zuidelijk Azië benoorden naar de Godavari vloed Naar de uitzondering waren Gondwana ter middelste Zuidelijk Azië, wie pd schatting voor naar de Mughals, Assam ter naar de noordoosten, en wijd onderdelen van naar de Deccan.

Ter 1600, Akbar's Mughal rijk had te provenu van £17.5 miljoen Bij vergelijking, ter 1800, naar de vol thesaurie van Tof Groot-Brittannië volslagen £16 miljoen.

Akbar's rijk voorstander vibreren verstandelijk en cultureel leven. TE wijd keizerlijk library met inbegrip van handelsboeken ter Ree, Perzisch, Grieks, Kasjmir, Engels, en Arabisch, zulke zoals naar de Shahnameh, Bhagavata Purana en naar de Bijbel. Akbar gesuis wetenschap en waarheid waar dan ook op zou kunnen stichten en via te wijd verspreidingsgebied van werkzaamheden. Hij vast sponsor discussies en tweespraak tussen religieus en verstandelijk cijfers van verschillen zienswijze, en hij welkomstgroet Jezuïet zendeling vanuit Goa voor zijn rechtscollege Akbar geleid naar de schepping van naar de Hamzanama, een kunstzinnig proefstuk welk met inbegrip van 1400 wijd schilderswerk.

Regering van Jahangir en Sjah Jahan

Naar de Taj Maharadja zit naar de meest vermaard monument zwaar tijdens de duur Mughal ruleMughal stelregel onder Jahangir (1605-27) en Sjah Jahan (1628-58) watertje toon voor staatskundig vastheid, rap economische activiteit, wonderschoon schilderswerk, en monumentaal opstallen. Jahangir getrouwd te Perzisch prinses whom hij verdopen Nur Jehan ( zwak van naar de Wereld), wie uitgekomen zoals naar de meest veelvermogend persoonlijk ter naar de rechtscollege verder naar de keizer. Zoals te voortvloeisel, Perzisch poëet, schilder, wetenschappelijkheid, en officier--waaronder zijn eigen huishouden vennoot--lokstem tegen naar de Mughal rechtscollege schitterend en weelderigheid, stichten wijkplaats ter Zuidelijk Azië. aantal onproductief, tijd- stap officier paddestoel, zoals did zedenbederf, wijl naar de overmatig Perzisch voorstelling overstuur naar de zwak weegschaal van onpartijdig ter naar de rechtscollege. Jahangir zoals Hindoeïstisch festival slechts verhogen opeenhoping omzetting voor Mohammedanisme; hij vervolgen naar de achterban van Jainism en zelfs voordragen Guru Arjun Dev, naar de vijfde vrome- schooljuffrouw van naar de Sikh. vrijmaking van 52 Hindoeïstisch prinses vanuit krijgsgevangenschap ter 1620 is het grondslag voor naar de betekenis van naar de tijd van Diwali voor Sikh. Noor Jahan's mislukt poging voor zeker naar de troon voor naar de vorst van zijn verschot lichtdiode Sjah Jahan voor rebel ter 1622. Ter welk zelfde jaartal, naar de Perzisch took tegenover Kandahar ter zuidelijk Afghanistan, een gebeurtenis welk struck te voornaam vuistslag voor Mughal prestige.

Tussen 1636 en 1646, Sjah Jahan sent Mughal wapening voor veroveren naar de Deccan en naar de noordwesten voorbij naar de Khyber verloop Zelfs wel zij aptly vertonen Mughal militair stevigheid, dit hier werkseizoen druiprek naar de keizerlijk thesaurie. Zoals naar de stand werden te reusachtig groot militair toestel en naar de edele delen en hun quota vermenigvuldiger welhaast viervoudig, zodoende did naar de vraag voor meerder provenu vanuit naar de boerenstand. Staatskundig unificatie en onderhoudswerkzaamheden van wet en volgorde tegenover wijd zone bemoedigen naar de spoedgeval van wijd midden van nering en vakman-zulke zoals Lahore, Delhi, Landbouwer, en Ahmadabad--verbinding tegen rede en waterweg voor verwijderd werkhuis en portwijn. Naar de wereldberoemd Taj Maharadja watertje zwaar ter Landbouwer tijdens de duur Sjah Jahan's regering zoals te tombe voor zijn geliefd vrouw, Mumtaz Maharadja. Op symboliseren beider Mughal kunstzinnig volbrenging en overmatig geldelijk verbruik wanneer weg waren inkrimping. Naar de zuinig toestand van boerenvolk en handwerksman did niet vooruitgaan want naar de toediening zakken voor voedingsmiddelen ieder langdurig wisseling ter naar de voorhanden sociaal zinsbouw. Ziedaar watertje niet stimulans voor naar de provenu rijksambtenaar, wier ondernemingen op de eerste plaats waren roerend of vertrouwelijk winst, voor voortbrengen weg zelfstandig van dominant Hindoeïstisch zamindars en plaats uitschieters, wier eigenbelang en plaatselijke dominant verhinderd zij vanuit terhandstelling naar de volmondig tal van provenu voor naar de keizerlijk thesaurie Ter hun wel eens- meerder onderhorigheid voort stuk grond provenu, naar de Mughals unwittingly nurtured troepen welk uiteindelijk lichtdiode voor naar de verzetje- opwaarts van hun rijk.

Regering van Aurangzeb en verval van rijk

Spanwijdte van Rijk ter naar de zaliger 1600s: naar de Mughals gelinieerd nagenoeg naar de zuidelijk wenk van naar de subcontinent.The vorig van naar de tof Mughals watertje Aurangzeb (r. 1658–1707), wie verbeurd verklaren naar de troon tegen slachten gehele zijn gebroeders en opsluiten zijn eigen vader. Tijdens de duur zijn vijftig- jaartal regering, naar de rijk bereikt zijn meerder vaste spanwijdte maar ook door vlaag naar de onmiskenbaar wenk van verval. Naar de bureaucratie had volwassen bloated en excessief omkoopbaar, en naar de reusachtig groot en onbehouwen legermacht vertonen niet meer van deze tijd wapen en tactiek. Aurangzeb watertje niet naar de regeerder voor weergeven naar de vorstenhuis verbuigbaar Fortuna of roem. Awe- bezielend slechts ontstentenis ter naar de charisma nood voor toelachen wijduitstaand luitenant, hij watertje toer voor omvang Mughal stelregel tegenover allermeest Zuidelijk Azië en voor herstellen Islamitisch rechtgelovigheid tegen adoptie te reactionair stand voor zulks Moslim whom hij verdacht van compromittant hun vertrouwen.

Aurangzeb speelde mee ter te set van langgerekt Warschau: tegenover naar de Pakhtuns ter Afghanistan, naar de Sultan van Bijapur en Golkonda ter naar de Deccan, naar de Marathonloop ter Maharashtra en naar de Ahoms ter Assam. Plattelander uprisings en verzet tegen plaatselijke uitschieters werden helemaal te komma, zoals did naar de conniving van naar de edele delen voor wildpark hun eigen statuut op kosten van te vast verzwakking rijk Naar de toenemende vereniging van zijn regering van Mohammedanisme vervolgens drift te wig tussen naar de regeerder en zijn Hindoeïstisch vak. Aurangzeb verbieden naar de torengebouw van opkomend tempel, verwoester te aantal voorhanden zichzelf, en wederinvoeren naar de jizya. TE principieel en te censor van zedenleer, hij vlag toonkunst ter rechtscollege, afschaffer ceremonieel, en vervolgen naar de Sikh ter Punjab. Dit hier maatregelen verwijderen zoveel welk zelfs vooraleer hij died, uittarting voor vermogen had reeds begun voor escaleren. Contenders voor naar de Mughal troon waren velen, en naar de regering van Aurangzeb's opvolger waren tekort- wonen en vulstof van wettisch. Naar de Mughal Rijk geroutineerd dramatische verso zoals streek- nawabs of gouverneurschap rut weg en opgericht zelfstandig koninkrijk. Naar de Mughals had te halen vrede van Marathonloop wapening, en Perzisch en Afghaans wapening binnenvallen Delhi, verdragend weg velen schat, waaronder naar de Pauw Troon ter 1739.

Mughal Keizerschap

Babar 1526 1530
Menselijk 1530 1556
Akbar 1556 1605
Jahangir 1605 1627
Sjah Jahan 1627 1658
Aurangzeb 1658 1707
Bahamiaan Sjah MIJ ( sjah Alam Mij), b. Wijnmaand 14, 1643 ter Burhanpur, regeerder vanuit 1707-1712, d. Sprokkelmaand 1712 ter Lahore.
Jahandar Sjah, b. 1664, regeerder vanuit 1712-1713, d. Sprokkelmaand 11, 1713 ter Delhi.
Furrukhsiyar, b. 1683, regeerder vanuit 1713-1719, d. 1719 ter Delhi.
Rafi Ul-Darjat, regeerder 1719, d. 1719 ter Delhi.
Rafi Ud-Daulat ( sjah Jahan II), regeerder 1719, d. 1719 ter Delhi.
Nikusiyar, regeerder 1719, d. 1719 ter Delhi.
Mohammed Ibrahim, regeerder 1720, d. 1720 ter Delhi.
Mohammed Sjah, b. 1702, regeerder vanuit 1719-1720, 1720-1748, d. Grasmaand 26, 1748 ter Delhi.
Ahmad Sjah Bahamiaan, b. 1725, regeerder vanuit 1748-1754, d. Louwmaand 1775 ter Delhi.
Alamgir II, b. 1699, regeerder vanuit 1754-1759, d. 1759.
Sjah Jahan III, regeerder 1760?
Sjah Alam II, b. 1728, regeerder vanuit 1759-1806, d. 1806.
Akbar Sjah II, b. 1760, regeerder vanuit 1806-1837, d. 1837.
Bahamiaan Sjah II aka Bahamiaan Sjah Zafar, b. 1775 ter Delhi, regeerder vanuit 1837-1857, d. 1862 ter verbanning ter Verspreidingsgebied, Birma

Enkel nazaat van naar de vorig Mughal Keizer, Bahamiaan Sjah Zafar, zitten bekend voor zitten standplaats ter Delhi, Kolkata, en Hyderabad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina vorig bijwerken: Friday, May 02, 2008 17:00:57 -0400