Pakistan

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Türkçe

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

Naar de stuk grond van Pakistan omvang vanuit naar de Himalaya Bergwand voor naar de Arabisch Zee over naar de Indus Vloed en zijn schatplichtigheid. Op watertje ter dit hier landschap welk naar de Indus Vallei Civilisatie, men van naar de meest schitterend ter naar de jaarboeken van menselijk voorgeschiedenis, zwier van zijn voornaamste midden ter Moenjo Daro ter Sindh, Harappa ter naar de Punjab, Kej ter naar de Baloch territorium en Judeiro Daro ter naar de Pakhtun streek. Op watertje hiernaartoe welk Boeddhist teelt bloesem en bereikt zijn zenit onder naar de Kushans in de vorm van Gandhara civilisatie ter naar de tweeling- steden van Peshawar en Taxi. Op zat in de lift zulks zelfs voedingsbodem welk naar de Grieks-Bactrian civilisatie had zijn beste bloei en verlaten naar de onuitwisbaar grenzen van finesse Grieks kunst ter naar de Potwar plateau zowat Rawalpindi en Kasjmir. Naar de vol Balochistan zit uitstrooien met het oogmerk overblijfsel van naar de primeurs renteproducten van mannenwerk werkzaamheden "Pakistan zit te streek wie heeft geweest conspicuously voornaam ter naar de ontwikkeling van civilisatie" ('Pakistan en Westers Azië, Tegen Prof. Normandisch Bruin).

Naar de Indus Vallei Civilisatie van Pakistan en Ganges Vallei Civilisatie van India zijn verblijven separaat entities. Inderdaad Pakistan op basis van regering gelinieerd tegenover noords India vaker en voor zeer langer volzin dan Indiër op basis van regering zijn gelinieerd tegenover Pakistan territoriaal. Daar komt bij dat voornaam, Pakistan zoals een zelfstandig staat steeds uiterlijk westwaarts en had meerder verbinding etnisch, cultureel, taalkundig, religieus, TV-reclame, zowel als staatskundig met het oogmerk Sumerian, Babylonisch, Perzisch, Grieks en Middelste Aziatisch civilisatie dan met het oogmerk Ganges Vallei. Op watertje uitsluitend vanuit naar de Moslim volzin voort welk op werden subservient voor noords Indiër regering. Zelfs zulks volzin zit niet verstoken van verzet en succesvol bewering van zelfstandigheid tegen volk van Pakistan. Ter naar de pre- Moslim volzin, India tof uitzetting schoorsteenkleed wijd taks van naar de Zuidelijk Azië took werkhuis uitsluitend overdag regering van naar de Mauryas (3rd eeuw Voor Christus), naar de Guptas (4th eeuw Na Christus), Ragab Stroef (7th eeuw Na Christus), naar de Gurjara rijk van Ragab Bhoj (8th eeuw Na Christus) en naar de Pratiharas (9th eeuw Na Christus). Is het voornaam voor toon welk uitzondering voor naar de Maurya volzin langdurig nauwelijks te honderdtal jaren, onder niks van onlangs vorstenhuis did naar de Indiër op basis van regering wel eens stelregel tegenover Pakistan. Zij steeds verblijven ten oosten van vloed Marketentster. Perzisch Achaemenian Rijk veroveren Pakistan en op verblijven vaneengaan van Perzisch rijk voor ruim tweehonderdjarig. Alexander naar de Tof tevens veroveren satrapy van Pakistan en did met één woord gekruist te India slechts terugzending over zijn legermacht niet-afgehaalde bestelling voor vooruitgang vervolgens te Zuidelijk Azië. Pakistan verblijven vaneengaan van naar de Helleens wereld voor volgende honderdtal jaren. Tijdens de duur naar de Arabier stelregel, naar de territoriaal van Pakistan waren bekend zoals 'Sindh' en India watertje bekend zoals 'Hind'. Naar de Arabier vorstenhuis gelinieerd Pakistan vanuit Bagdad ter Irak en Damascus ter Syrië voor ruim tweehonderdjarig.

Zoals aangewezen tegen ruim men writer, naar de vijf duizendtal jaartal kunstgeschiedenis Pakistan uitbrengen welk zijn zelfstandigheid had geweest te stelregel wijl zijn subservience voor of verknochtheid van India een uitzondering. "dwars door allermeest naar de registreerapparaat voorgeschiedenis naar de noorden- westen (i.e. Pakistan) heeft normaliter geweest hetzij zelfstandig of inlijven ter een rijk wier middelpunt leg vervolgens ter naar de westen. maal wanneer op heeft geweest huisonderwijzeres vanuit te middelpunt vervolgens Oost-Indisch() zijn geweest naar de uitzondering vrij dan naar de stelregel; en naar de schepping van Pakistan wie heeft geweest signaleren zoals te geograaf nachtmerrie zit historisch te wending voor standaard- zoals Pakistan zit desbetreffend" ('A Werkkamer van Voorgeschiedenis, tegen TE J Toynbee).

Tijdens de duur zijn vijf duizendtal jaartal bekend voorgeschiedenis, Pakistan heeft geweest subservient voor Middelste Indiër regering uitsluitend overdag Maurya, naar de Turkmeen- Afghaans en Brits volzin wie waren Boeddhist, Moslim en Christenmens respectievelijk. Wijl naar de Mauryan (300-200 Voor Christus) en Brits (1848-1947) volzin vorig nauwelijks te honderdtal jaren iedere, naar de Turkmeen- Afghaans volzin watertje naar de langer schoorsteenkleed te spanwijdte van ruim 600 jaren. Naar de Mughal Rijk gelinieerd allermeest Pakistan en wijd onderdelen van India en Bengaals voor ruim drietal honderdtal jaren.

Pakistan, naar de Indus stuk grond, is het wicht van naar de Indus ter idem zin zoals Egypte is het talent van Nijl. Naar de Indus heeft voorzien samenhang, vruchtbaarheid, verbinding, voorschrift en naar de vol landschap voor naar de staat. Zijn ruimte grenzen op zoals te tof verdelen ook een verbinding tussen middelste Azië en zuidelijk Azië Slechts naar de historisch verplaatsing van naar de volk vanuit Middelste Azië en Zuidelijk Azië zijn uitgaande van voor op te teken van zijn eigen en zijn opgericht zuinig verwantschap tussen naar de volk van Pakistan en zulks van Perzië, Afghanistan, Turks, Tajikistan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kazakhistan, Uighuristan, Kyrghyzistan, Tataristan, Bashkiristan, Daghistan, Chechenistan, Azerbeidzjan, Koerdistan en Turkije op het terrein van teelt, religie, etnisch, taal, litteratuur, voedingsmiddelen, tenue, woninginrichting en volkskunde.

Zorastarianism en Manichaeism vanuit Perzië, Helleens religie vanuit Griekenland, Boeddhisme en Hindoeïsme vanuit India zwier ter Pakistan. Naar de Semitisch religieus traditie vanuit Jodendom, Christenmens, en Mohammedanisme zoals uitgesproken ter Torah, Bijbel en Quran zijn geweest ongeschonden vaneengaan van Pakistan religieus identiteit. Pakistan overblijfsel zwaar conservatief Islamitisch volk van tegenover 98% Moslim universum en weetje pelgrimstocht verhouding voor Makkah en Madina ter Saudi Arabië. Tegenover 84% van Pakistan Moslim volgen Zonnig Hanafi zendingsschool van rechtswetenschap en 14% volgen Shia Ithna Beschaamd zendingsschool van rechtswetenschap. Ziedaar zitten min groepen toebehoren voor Shia Nizari Ismaili en Shia Dawoodi Bohra zendingsschool van rechtswetenschap. Naar de non- Moslim onmondigheid zitten welhaast 2% van naar de universum en zij opnemen: Christenmens, Hindoeïstisch, en Qadianis.

Is het naar de Arabisch Zee welk heeft toegankelijk naar de portier voor trip voorbij voor naar de Arabisch wereld via naar de Perzisch Zeeboezem en Rood Zee vlak te naar de ouderwets civilisatie van Mesopotamia en Egypte. Is het zulks Zee zeetocht welk leverden op voor naar de Indus Stuk grond zijn primeurs naamwoord van Meluhha want naar de Indus volk waren tekenen zoals Malahha (zeiler) ter naar de Babylonisch archief. Is het hierom welk naar de oudst civilisatie hiervan stuk grond, genaamd Indus Civilisatie, had onverbrekelijkheid waarden van teelt en vak verbinding van naar de Perzische Golf Stand van Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Katar, Bahreins en vlak vanuit Jemen en Oman voor Koeweit en Perzië. Wijl te Meluhhan plaats billenkoek opwaarts ter ouderwets Mesopotamia ( nieuwerwets Irak), naar de Indus zeehondenhuid, werplijn pottenbakkerij, Lapis Lazuli en velen andere punt waren wisselhandel voor roodkoperen, tin en verschillend andere voorwerp vanuit Oman en Perzische Golf Stand. Is het voor verlichten zulks vak welk naar de Indus schrijverij watertje zich ontwikkelen ter idem protocol- zinnebeeldig uitvoering zoals naar de eigentijds wigvormig schrijverij van Mesopotamia. Naar de Baloch en Sindh zeekust portwijn tevens wagon veelomvattend vak van Afrikaans portwijn ter Ethiopië, Somalië, Zanzibar, Kenia, en Tanzania. Pakistan portwijn waren tevens zelfs werkzaam ter vak van Romeins en Byzantijns empires.The fabel van Sindbad naar de zeiler, 'Sindbad Jahazi' (Sindbad naar de Medeopvarende), zitten tevens op basis van voort historisch Sindhi kwanselarij spoed voor andere onderdelen van Zuidoostelijk Azië, Afrika, Rood Zee, en Perzische Golf. Zeer later ter voorgeschiedenis is het naar de vervolging hiervan zeewaarts vak welk voorstellen Mohammedanisme vanuit Arabië ter voor Pakistan. Pakistan portwijn tevens had veelomvattend vak van Osmaans en Safari rijk. Naar de tweeling- grondvesten van cultureel verbinding zijn sociaal assistente lichaamsbouw naar de waardevast gebouw van Islamitisch civilisatie hierin staat. Helemaal dit hier cultureel ontwikkelingen zitten embedded ter naar de rechtspersoonlijkheid van naar de volk van Pakistan.

Nieuwerwets Pakistan winst it's zelfstandigheid vanuit Brits koloniaal rijk voort 14th Oogstmaand 1947. Zulks nieuwerwets Islamitisch volk watertje opgericht tegen speculant à la hausse vrijstelling worstelstrijd tegen naar de uitschieters van Moslim Verbond; Kwartel-e-Azam (tof Voorman) Mohammed Ali Jinnah, Shair-e- Puree ( poëet van naar de Oriënt) Mohammed Iqbal, Kwartel-e- Wolspinnerij ( voorman van naar de Volk) Liaqat Ali Khan, en Madrid-e- Wolspinnerij ( ouder van naar de Volk) Vermoeienis Jinnah.

Naar de universum van Pakistan ter 2005 zit verwachte voor zitten tegenover 160 miljoen Naar de vermogen van Pakistan zit Islamabad ( wereldstad van Mohammedanisme). Ziedaar zitten vijf terrein van Pakistan: Kasjmir, Punjab, Sarhad, Balochistan, en Sindh. Naar de talen van Pakistan zitten Urdu, Punjabi, Sindhi, Pashto, Kasjmir, Seraf, Baloch, etc.