Urdu

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Türkçe

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

It's te komma Maria-Hemelvaart welk Urdu watertje geboren ter naar de Mughal legerplaats van Keizer Mohammed Sjah Jahan (1628–58) sommige tijd overdag voorste helft van naar de zeventiende eeuw. It's ternauwernood verwonderlijk welk zulks zit zodoende wijd verspreiding want naar de proponents van naar de theorie zitten zulke stoer zoals Knauwen Mohammed Huzaar Azad, Weledelgeboren heer Syed Ahmed Khan en Mir Aman Dehlvi. Dit hier strafregels zitten schriftelijk voor vieren naar de staat van dienst regelrecht en verlenen naar de lezer te veldheer voorstelling hierover zeerst te betwijfelen, geschil- en interessant uitvaardiging.

It's niet een vlot Job voor steek uiterlijk naar de wortel ieder taal, op annuleerteken zitten gelijken voor speldenpunt naar de opkomst van te vloed : u annuleerteken worden volledig verschillend resultaten vanuit volgend verschillend weg. Slechts naar de ziektegeval van Urdu zit iets verschillend, wie merk naar de Job dubbel zwaar, zoals wij zullen verkennen ter naar de volgend strafregels

Zoals meest andere talen van naar de wereld, Urdu te ingezet zijn litteratuur via poëzie Wel wanneer wij stift waas eerstgenoemde Urdu poëet, wij moeten zitten kundig voor zweem waas naar de opkomst van naar de taal voor te tamelijk trap. Zodoende naar de miljoen dollar vraag: Wie watertje eerstgenoemde Urdu poëet

Verschillende bescheid zijn geweest uitgaande van voor zulks vraag Knauwen Mohammed Huzaar Azad wrote ter naar de monumentaal Aab-e-Hayat' (water van Leven) verzekeren welk Wali Deccani (1644-1707) is het " Beieren Adam" ( stichten vader) van Urdu poëzie Naar de wachtrij watertje gestrekt vervolgens weerom tegen volgend speurwerk en naar de honneur watertje wijzer tegenover voor Quli Qutub Sjah (1565-1610), te Koning van Golkanda.

Nieuwerwets speurwerk, toch, heeft dug zelfs verdiepen en wel Khawaja Masud Saad Zalmkleurig te gevierd Perzisch poëet wier tijdsgewricht omvat naar de 12th eeuw NA CHRISTUS zit in het algemeen erkennen zoals eerstgenoemde Urdu poëet. Naar de predicament hiernaartoe zit welk wij don't zijn ieder schriftelijk Kalaam, i.e. schriftelijk werkzaamheden, van Khawaja bij ons, niet eens te ongetrouwd shair ( vers)! Helemaal wij weet van zijn schrijverij ter Urdu ( naar de taal watertje zeker niet bekend tegen zulks naamwoord ter zulks tijd) zit te vermelding tegen Amiranten Khusrau (1253-1325) wie verslaglegging ter naar de voorwoord van zijn vermaard boekje 'Ghuratul Kamal' welk Khawaja Masud Saad Zalmkleurig had zijn Dewan ( poëzie verzameling) ter drietal talen: Perzisch, Turks en Urdu.

Khawaja Masud Saad Zalmkleurig watertje te woonachtig van Lahore, wie watertje naar de vermogen van Sultan Mahmud Ghaznavi en zijn voorganger vanuit 413H voor 583H, i.e 979-1030 Na Christus. Eerstgenoemde werkzaam wisselwerking van Zuidelijk Aziatisch talen van Perzisch most zijn ingezet tijdens de duur zulks volzin want wijd aantal Perzisch spreken Moslim vlucht voor Punjab. Naar de legermacht omvatten van beider naar de plaatselijke en trekkend soldaat. TE tamelijk aantal verkondiger en Sufis, bijvoorbeeld Hazrat Ali Hujveri veelgeliefd weet zoals Materieel Ganj Bakhsh (died 465) en Sjah Yousuf (died 550) ingezet verdeling in sectoren naar de depêche van Mohammedanisme voor naar de plaatselijke universum. Veel intermarriages most zijn plaatsgevonden. Naar de tierig wisselwerking tussen naar de teelt most zijn noodzakelijk maken te komma taal. It's gedachte welk zelfs Sultan Mahmud Ghaznavi mei zijn sommige relatie met het oogmerk plaatselijke talen want zijn vorstelijk zegel zeurpiet een opschrift ter Sanskriet aan de ene kant en Arabisch voort onlangs zijde. Sommige Hindoeïstisch poëet had tevens schriftelijk Qasidas ( lofredenaar) ter honneur van Sultan Mahmud Ghaznavi ter Sanskriet

Professor Hafiz Mahmud Ontduiken ter zijn historisch boekje "Punjab Mein Urdu" (Urdu ter Punjab) beklemd welk zulks wisselwerking tussen naar de plaatselijke talen van Punjab van Perzisch van naar de voldoen leverden op geboorte voor te protocol taal. Wanneer Sultan Qutb-ud- Rumoer Aibak (1150-1210) werktijd vermogen vanuit Lahore voor Delhi ter 1193, honderdtal van duizendtal van volk soldaat, wetenschappelijkheid, writer, volksstam, zakenman, regering werknemerschap, schilder, Sufis en anderen - trekken en massa van hem en took zulks protocol taal van zij. Zulks taal wanneer inwerken met het oogmerk plaatselijke tongval van Delhi en omliggend zone zoetjes aan ontwikkeld te nieuwerwets Urdu.

TE cruciaal vraag voordoet bij deze gelegenheid: wie watertje of waren naar de talen zijnde spaak ter Delhi ter welk tijd? Voor bescheid zulks vraag, moeten wij delve te weinig verdiepen te voorgeschiedenis inderdaad, vlak te naar de Steentijdperk!

It's in het algemeen geveinsd welk naar de Dravidians waren naar de origineel inwoner van Zuidelijk Azië en naar de Ariër verplaatsen zij. Slechts uitgraving ter verschillende terreinen ter Zuidelijk Azië zijn aangewezen welk naar de Dravidians zichzelf waren naar de invaller vanuit Perzië en zij aanwezige naar de Zuidelijk Azië speculant à la hausse vooraleer naar de Moenjodaro en Afgetobd civilisatie Naar de inboorling volk van Zuidelijk Azië zitten bekend zoals naar de Mondain volksstam, wie zitten gedachte voor zitten verwantschapt voor naar de Australische inboorling van Australië. Mondain volk spaak verschillende talen zoals Bhel, Svara, Kaul, etc. Naar de talen van naar de tweetal civilisatie intermixed en leverden op wassen voor opkomend talen. It's interessant voor toon welk velen woordje wij tweedehands plain ter Urdu jhoNpaRee (stulp), naanaa ( opa), saalaa (frater- ter- wet), aaNchal ( sjerp), gehnaa ( armband), kos ( mijl), dhatooraa, karailaa ( courgette), phaaTak ( portier), DanDaa ( stokje), daalaan, DheeT ( koppig), aRos paRos, dhoom dhaam ( kwistig viering) etc. zowaar jaartal weerom tot dat einde Mondain volzin, duizendtal van jaren voor. wisselwerking van naar de binnenvallen Dravidian met het oogmerk Mondain most zijn wekken sommige opkomend talen, genaamd naar de Dravidian talen

Zoals Moslim invasie van naar de Indus vallei ter naar de zwenking van naar de millennium, te soortgelijk invasie van Zuidelijk Azië had plaatsgevonden zowat 3500 jaren voor: naar de invasie van naar de tamelijk, verheven, ros- zwaaien krijgslieden vanuit Eurasian steppe, naar de Ariër Naar de Ariër kwam ter verschillend ondulatie, tegenover te volzin van verschillend honderdtal jaren Op hun trefwoord ter Zuidelijk Azië naar de Ariër ontmoeting naar de Dravidian talen Is het interessant voor toon welk Brahma, te standplaats taal spaak ter Balochistan terrein van Pakistan, zit ook een Dravidian taal, zoals zitten velen Dravidian talen zoals Tamil, Malayalam, Telugu, etc. ter naar de zuidelijk streek van Zuidelijk Azië.

Ariër spaak zuiver Ariër taal wie later spouw te Sanskriet spaak tegen Ariër ter Zuidelijk Azië en Avestan tegen Ariër van Perzië. Is het plain menen welk Ariër volksstam vanuit Europese Gemeenschap voor Atoomenergie binnenvallen Perzië en Zuidelijk Azië en zij waren zuinig verwantschapt. Sanskriet watertje naar de taal spaak tegen Ariër invaller en plaatselijke inwoner spaak verschillende tongval van Dravidian en Mondain talen. Van nature, tegenover tijd, taal van naar de regeerder got gemengd opwaarts met het oogmerk plaatselijke talen naar de scenario zijnde niet zelfs verschillend van welke geschied van naar de invasie van Moslim duizendjarig later. Naar de talen leverden op hierna wisselwerking zitten genaamd Prakrits. Waar verschillend Dravidian talen waren spaak ter verschillend streek, velen soorten Prakrits kwam te wezen.

Dit hier Prakrits werden naar de vaandel litterair talen en naar de elite ingezet exploot zij voor religieus en staatskundig honk. Tevens, andere type van talen, genaamd naar de Opwaarts Bhransas, waren zachtjes uitkomen. Wijl naar de Prakrits waren zeerst beïnvloed tegen Sanskriet, naar de Opwaarts Bharansas, zijnde naar de volkstaal, stond wijd ongerekend Sanskriet.

Naar de Opwaarts Bharansa talen zijn drietal meerderjarig groepen:

1. Naar de Dravidian groepering: van recipiënt Tamil, Malayalam, Telugu, Brahma, etc.
2. Naar de Pushachi groepering: encompassing Charkov Bolivië, Sindhi, Punjabi, Siraiki, Ree, Kasjmir, Hariyanvi, etc.
3. Naar de Darda groepering: wie bevat Pakhtun en Balochi.

Naar de Pushachi groepering had te taal genaamd 'Khari Bolivië wie ontstane vanuit te welwillend van Prakrit, genaamd naar de Shorseni Prakrit. Naar de naamwoord Charkov Bolivië werktuig "naar de status taal", wie denotes welk meest woord uiterste deel ter een " te", zoals khaayaa, aayaa, etc. ter wie uit elkaar houden op vanuit andere talen, wie zitten genaamd Pari Bolivië " naar de zitting taal", waarheen naar de woord gewoonlijk uiterste deel ter "o", zoals khaa'io, aa'io, etc.

Meest taalkundige vinden welk zulks Charkov Bolivië, vrij dan Brij Bhasha, watertje naar de taal welk watertje spaak ter Delhi wanneer Moslim belanden.

Wel Charkov Bolivië watertje een op zichzelf staand, eng taal, presentatrice voor andere talen ter naburig zone. Want beider talen toebehoren voor naar de Pushachi groepstherapie, Charkov Bolivië en Punjabi waren zelfs soortgelijk. Wanneer naar de Punjabi spreken Moslim geboekte Delhi, zij stichten Charkov Bolivië zelfs soortgelijk voor Punjabi, wie zij had ontwikkeld tijdens de duur hun verblijf van zuinig tweetal eeuw vergevorderd verwijlen ter Punjab. Zij konden vertellen voor op met gemak en gehanteerd voor vernemen op zelfs schielijk. Zij leverden op naar de taal te opkomend leven tegen adoptie op en voorstellen opkomend woordenschat en taaleigen. Zijnde naar de taal van naar de heersend stand, naar de taal welhaast zich ontwikkelen voor zitten naar de voorloper van nieuwerwets Urdu. Ter zulks vroegtijdig tijd, op had te zwaar protectie van Punjabi, slechts zoals tijd tussendekspassagier, op voorsprong zich uitbreiden zich ontwikkelen zijn eigen teken.

Ruim ieder andere vakgebied van te vereniging, naar de religieus wetenschappelijkheid en verkondiger nood voor zitten ter zweem met het oogmerk massa. Naar de Islamitisch Sufis tevens did idem zaak; zij ontvanger komma volk ter hun eigen taal. Eerstgenoemde weerslag van zede van Urdu zoals wij weet op kwam vanuit te welput bekend Sufi, Baba Vracht Ganj Wakkerschudden. Pir Shamsuddin Sabzwari (1241-1356), Pir Sadruddin (1300-1416), Pir Hasan Kabiruddin (1341-1449), Pir Tajuddin (d. 1449) en Syed Imam Sjah, (d. 1520) waren tevens Sufis wie wrote poëzie ter Urdu.

Eerstgenoemde registreerapparaat Urdu zinsbouw welk wij weet van kwam in de vorm van te tweespraak tussen Baba Vracht (died 1264) en naar de meid van andere vermaard Sufi, Khawaja Burhanuddin. Baba Vracht heeft tevens naar de voornaamheid van schrijverij eerstgenoemde stuk van Urdu poëzie.

Baba Vracht watertje schielijk slagen tegen een indrukwekkend postuur, Amiranten Khusrau (1253-1325). Zijn watertje te multi omvang rechtspersoonlijkheid ter naar de zuiver zin van naar de woordje. Verder zijnde te tof Islamitisch Sufi, te schitterend Perzisch poëet en waarschijnlijk naar de meerder meester ter naar de kunstgeschiedenis Zuidelijk Azië, Amiranten Khusrau stilstand verheven ter naar de wereld van Urdu ook. Wel twijfeling volharden tegenover naar de auteurschap van verschillend van zijn Urdu werken, hij zeker speler een voornaam rol ter overbrugging naar de tekort tussen naar de taal van naar de elite en naar de volk. Velen van zijn Geet ( zangnummer), Paheliyaan ( raadsel) en keh-mukarniyaan stilstaand heersen.

Ter 1326, vrees een uitstekend aanval vanuit naar de wreedaard Mongool, naar de zonderling Delhi Sultan Mohammed Tughlaq volgorde naar de vol universum van Delhi voor trekken voor naar de Zuidelijk wereldstad van Daulatabad welhaast 1100 km weg. Naar de raadsbesluit watertje zodoende helemaal encompassing welk voor te speculant à la hausse tijd, naar de straat van Delhi waren bewonen tegen jakhals en hyena.

Duizendtal van volk died aan hun zin, velen meerder bereikt hun opkomend geboorteland. Dit hier volk took van zij, tussen andere spullen, hun taal tevens, en welhaast Urdu watertje weerkaatsing ter naar de vreemdeling omtrek van Deccan, waarheen naar de Indo- Ariër en Persoon- Arabisch Urdu most zijn geweest volslagen vreemdeling ter een zone overheersen tegen Dravidian talen. Naar de zuidelijk Behmanis Vorstenhuis welhaast zwaar ties met het oogmerk noorden en, verschijnende partij Deccan zoals een zelfstandig stand. Zulks geïsoleerd omgeving van Deccan gediend zoals te catalogus voor naar de wasdom van Urdu, wie watertje vervolgens heet Deccani. Zoals steeds, naar de Sufis speler hun taalkundig rol en Urdu litteratuur ingezet verschijnen. Sommige volk vinden welk 'Mairajul Aashiqeen' tegen Khawaja Zwachtel Nawaz Gaisu Draz (died, 1421), is het voorste Urdu proza boekje. Zulks boekje watertje schriftelijk vroeger ter vroegtijdig vijftiende eeuw. Ziedaar zit verklaring welk naar de Behmani regeerder tweedehands Urdu zoals te stand taal, te factor welk zeerst inzenden voor zijn wasdom. Inderdaad, eerstgenoemde 'Sahib-e-Dewan' (persoon van poëtisch verzameling) Urdu poëet, Sultan Quli Qutub Sjah (1565-1610), watertje te koning van naar de Deccan stand van Golkanda. Sultan Quli Qutub watertje te vruchtbaar poëet en heeft verlaten ruim 50,000 couplet ter Deccani, Telugu en Perzisch.

Sultan Quli Qutub Sjah eigentijds en zijn hoveling Mullah Wajhi zit te mijlpaal postuur ter naar de kunstgeschiedenis Urdu proza. Overwegen zoals eerstgenoemde voornaam Urdu proza werkzaamheden, zijn strobloem boekje 'Sab Ras' zit stilstaand aangeleerd ter MA Urdu weg ter sommige Universiteit van beider Zuidelijk Azië. Wel vertalen vanuit te Perzisch boekje, 'Sab Ras' zeggen een allegorisch vertelsel van volleerd welbespraaktheid en zit overwegen te litterair wonder tegenover naar de raad.

Eerstgenoemde litterair werkzaamheden ter Urdu zit welk van Bidar poëet Fakhruddin Nizami's Masnavi 'Kadam Rao Padam Rao' schriftelijk tussen 1421 en 1434 A.D. Kamal Khan Verroesten (Khawar Nama) en Nusrati (Gulshan-e-Ishq, Ali Nama en Tarief-e-Iskandari) waren tweetal tof Urdu poëet van Bijapur.

Helemaal dit hier vooruitgang plaveien naar de zin voor Wali Deccani (1635-1707) , eerstgenoemde poëet ter onze teeltkeus van 100 handelsboeken. Hij visite Delhi sommige tijd ter vroegtijdig achttiende eeuw en wekken vrij te opschudding ter naar de stilstaand water van Noords Urdu litteratuur, wie had verslechterde onder invloed van naar de stand- sponsor Perzisch Zoals genoemd vroeger, Wali zit vaak genaamd naar de Adam van Urdu poëzie. Urdu poëet zoals Siraj Aurangabadi (1715-1763) tevens waard zijn vermelding.

Wali's etappe ter Delhi watertje zodoende ingeving welk op onmiddellijk zeurpiet vrucht ter naar de vorm van naar de zodoende genaamd Gulden Volzin van Urdu poëzie. Zulke reus zoals Shaikh Zahuruddin Hatim (1699-1781 Na Christus), Mirza Mazhar Jan-e-Janan (1699-1781 Na Christus), Mir Taqi Mir (1723-1810), Mirza Mohammed Rafi Sauda (1713-80), Khwaja Mir Dard (1721-85), en Mir Hasan (1727- 1786 Na Christus) waren tussen te Melkweg van andere naamgenoot welk wonen ter welk volzin. Iedere van dit hier zit stilstaand voor zitten overtroeven ter hun respectief genrestuk: Mir ter Ghazal, Sauda ter Qasida, Dard ter Sufi poëzie en Mir Voetkussen ter Masnavi.

Naar de 'Ghazal' ter Urdu treedt op in de plaats van naar de meest veelgeliefd vorm van subjectief poëzie, wijl naar de 'Nazm' exemplifies naar de zakelijk welwillend, vaak gereserveerd voor vertelsel, beschrijvend, didactisch of satirisch honk Onder naar de wijd rubriek van naar de Nazm wij mei tevens opnemen naar de klassikaal vormt van vers bekend tegen specifiek naamgenoot zulke zoals 'Masnavi' ( te speculant à la hausse vertelsel vers ter gerijmel couplet voort ieder thema: romantisch, religieus, of didactisch), 'Marsia' ( een treurdicht traditionele schriel voor gedenk naar de marteldood van Hazrat Imam Huzaar, kleinzoon van Ziener Mohammed, en zijn makker van naar de Karbala vermaardheid), of 'Qasida' ( te lofzang schriftelijk ter loffelijkheid van te koning of te jonker), voor helemaal dit hier vers zijn te ongetrouwd voorzitten vak, logisch ontwikkeld en vaststellen. Toch, dit hier poëtisch soort zijn een vergevorderd wereld aura zowat hun vak en uitvoering, en zitten verschillend vanuit naar de nieuwerwets Nazm, vermeend voor zijn kom mee te vogue ter naar de later vaneengaan van naar de negentien eeuw.

Tussen onlangs voornaam writer van Deccani Urdu waren Sjah Wonder Schijnvertoning Ushaq (Khush Nama en Khush Naghz), Sjah Burhanuddin Janam, Mullah Wajhi (Qutb Mushtari en Sabelen), Ghawasi (Saiful Mulook-O- Badi-Ul- Jamaica en Tuti Nama), Ibn-e-Nishati (Phul Ban) en Tabberd (Bhahram-O-Guldandam). Wajhi's Sabelen geldt als voor zitten te proefstuk van tof litterair en wijsgerig verdienstelijkheid Moedig Mohammed of Moedig Deccani (Diwan) watertje men van naar de meest vruchtbaar Deccani poëet van naar de medieval volzin. Hij ontwikkeld naar de vorm van naar de Ghazal. Wanneer zijn Diwan ( verzameling van Ghazals en andere poëtisch genrestuk) bereikt wijsgerig, naar de poëet van Delhi wie beletten ter zetting poëzie ter Perzisch taal, waren zeer prenten en zij tevens ingezet schrijverij poëzie ter Urdu, wie zij heet Rekhta.

Wanneer naar de Perzisch Koning Voetpunt Sjah (1688-1747) binnenvallen en inneming Delhi ter 1739, velen, waaronder Urdu writer, verlaten Delhi en bestendig ter Mazzel, wie welhaast ontwikkeld zoals naar de opkomend naaf van Urdu litteratuur. Ter naar de vreedzaam omgeving van Mazzel, niet uitsluitend poëzie slechts proza tevens welig tieren. Inshaullah Khan Insha wrote te overweldigend vertelsel, 'Rani Ketki Ki Kahani', ter te taal willens en wetens verstoken van zelfs te ongetrouwd woordje van Perzisch en Arabisch. Sommige volk vermenen welk Rani Ketki inderdaad naar de voorste Urdu novelle. Mazzel gemaakte zijn zin zoals naar de terts voornaam middelpunt van Urdu poëzie van Ghulam Hamdani Pap (1725-1824), Inshallah Khan Insha (1757-1817), Khwaja Haidar Ali Atish (1778-1846), Iman Baksh Nasikh (1787-1838), Mir Babr Ali Anijs (1802-74) en Mirza Salamander Ali Dabir (1803-1875). Op bereikt zijn stand van voortreffelijkheid overdag achttiende en negentien eeuwenoud

Ter eerstgenoemde helft van naar de negentien eeuw, toneelstuk ingezet verschijnen ter Urdu toneel. Eerstgenoemde dramaturg zit menen voor zitten Amant Lucknowi, en zijn toneelstuk Indar Sabha geldt als eerstgenoemde Urdu toneelstuk

Naar de vorig Mughal keizer Bahamiaan Sjah Zafar watertje te poëet van unieke uitvoering, typeren tegen zwaar rijmwoord, overmatig woordje toneelstuk en toepassing van idiomatisch taal. Hij heeft verwekker viertal volumineus Dewans. Vooraleer naar de vaderlands uprising van 1857, naar de regering van Keizer Bahamiaan Sjah Zafar getuige naar de weelderig voorjaar van Urdu poëzie onmiddellijk volger tegen naar de kouwelijk wind van najaars-. Shaik Ibrahim Zauq watertje naar de Sjah mentor ter poëzie. Naast Sauda hij geldt als voor zitten naar de meest wijduitstaand toondichter van Qasidas ( lofzang). Hakim Momin Khan Momin wrote ghazals ter te uitvoering zonderling voor hem. Hij tweedehands ghazal uitsluitend voor zegswijze zielsaandoening van min. Ieder tafereel van Urdu litteratuur annuleerteken nooit zitten volslagen zonder naar de vermelding van Mirza Asadullah Khan Ghalib (1797-1869), wie geldt als naar de meerder van gehele Urdu poëet. Van zijn vuur voor originaliteit, Ghalib aangebracht te renaissance ter Urdu poëzie. Ter naar de werkkring Ghalib volzin, Dagh (b. 1831) uitgekomen zoals te uitgesproken poëet, wier poëzie watertje voornaam tegen zijn zuiverheid van taaleigen en simpelheid van taal en gedachte.

Nieuwerwets Urdu litteratuur omvat naar de tijd vanuit naar de vorig wijk van naar de 19th eeuw voor onderhavige schrijven dag en annuleerteken zitten verdelen te tweetal volzin: naar de volzin van naar de Neerstrijken Verplaatsing ingezet tegen Weledelgeboren heer Sayyid Ahmed Khan (1817-1898) en naar de volzin beïnvloed tegen Weledelgeboren heer Mohammed Iqbal (1877-1938) volger tegen naar de Vooruitstrevend Verplaatsing en verplaatsing van Halqa-e-Arbab-e-Zouq, Nieuwlichterij en Werkkring nieuwlichterij. Toch, Altai Huzaar Haliotis (1837-1914) is het werkelijk vernieuwen van naar de nieuwerwets vurigheid ter Urdu poëzie. Haliotis werken opnemen : 'Dewan-e- Haliotis, 'Madd-o-Jazr-e- Mohammedanisme, 'Musaddas-e- Haliotis (1879), 'Shakwa-e- Ree (1887), 'Munajat-e-Beva' (1886) en 'Chup ki Dad' (1905). Haliotis vlaag naar de kunst van schrijverij biografisch van te zorgwekkend toenadering ter zijn biografisch 'Hayat-e-Saadi' en 'Hayat-e-Jaweed'. Haliotis watertje naar de wegbereider van nieuwerwets recensie. Zijn 'Muqaddama-e- Sheriff-o-Shaeri' zit naar de vorming van klei van Urdu recensie.

Knauwen Shibli Naumani (1857- 1914) zit overwegen zoals naar de vader van nieuwerwets voorgeschiedenis ter Urdu. Hij heeft opgeleverd verschillend werken op basis van historisch speurwerk, vooral voort Islamitisch voorgeschiedenis, zoals 'Seerat-un- Nauman' (1892) en 'Al Faruq' (1899). Shibli tevens leverden op voornaam werken zoals 'Swanih Umari Knauwen Rum', 'Ilmul Kalam' (1903), 'Muvazina-e- Anijs-o-Dabir' (1907) en 'Sher-ul-Ajam' (1899). Mohammed Huzaar Azad watertje een voornaam writer en poëet hiervan volzin. Hij gedekt naar de vorming van nieuwerwets vers ter Urdu. 'Aab-e-Hayat', 'Sukhandan-e-Pars', 'Darbar-e-Akbari' en 'Nazm-e-Azad' zitten sommige van zijn wijduitstaand litterair werken Andere vooraanstaand poëet van nieuwerwets volzin opnemen Syyid Akbar Husain Akbar Allahabadi (1846-1921), wie had te speurzin voor extempore vormgeving van satirisch en stripverhaal strofe, Khushi Mohammed Nazistisch (1872-1944), wie bedaard 'Jogi' en 'Pani Mein', Weledelgeboren heer Tot bedaren brengen Mohammed Iqbal (1873-1938), 'Durga Sahara Suroor' (d.1910), Mohammed Ali Jauhar (d.1931) en Hasrat Mohammed (d.1951). Iqbal's poëzie onderkleren verschillend stand van ontwikkeling vanuit Romantiek ('Nala-e-Yateem' en 'Abr-e-Guhar Bar') voor Zuidelijk Aziatisch Nationalisme ('Tasvir-e-Dard', 'Naya Shivala' en 'Tarana-e- Ree) en tenslotte voor Pan- Islamitisch ('Shakva', 'Sham-o-Shair', 'Jawab-e- Wakkerschudden, 'Khizr- e-Rah' en 'Tulu-e- Mohammedanisme). Fani Badayuni (1879-1941), Schim Azimabadi (1846-1927), Yagana Wisseling (1884-1956), Asghar Gondel (1884-1936), Jigar Moradabadi (1896-1982), Akhtar Ontduiken, Faiz Ahmed Faiz (1912- 1985), Wonder (1912-1950), N.M.Rashid (1910-1976), Akhtarul-Iman (b.1915), Ali Sardinië Jafri (b.1913), Makhdoom Mohiuddin (1908 1969), Kaifi Azmi (b.1918), Jan Nisar Akhtar (1914-1979), Sahir Ludhianvi (1922-1980), Majrooh Sultanpuri (1919-2000), Asrarul Haq Majaz (1911- 1955), Nasir Kazmi, Ibn-e-Insha en Passiva Kalim Ajiz zijn genomen naar de Urdu poëzie voor opkomend stand.

TE opkomend voortbrenging van poëet uitgekomen zowat naar de zesde tiental van twintigste eeuw. Naar de vooraanstaand poëet hiervan voortbrenging opnemen Khaleelur Rahman Aazmi, Himyat Ali Shair, Balraj Komal, Ameeq Hanafi, Kumar Pashi, Makhmoor Zei, Mazhar Imam, Passiva Mughni Tabassum, Verbannen, Munir Niyazi, Suleman Areeb, Aziz Qaisi, Saqi Faruqi, Iftekhar Arif, Vervreemding Ahmed, Qazi Vervreemding, Schacht Vermoeienis Sheriff, Verlegen Nawaz, Akbar Hyderabadi, Waheed Akhter, Shaz Tamkanat, Zubair Razvi, Muztar Majaz, Pap Iqbal Tausifi, Zohra Nigah, Kishwar Naheed, Zahida Zaidi, Siddiqa Shabnam en anderen

Naar de novelle ter Urdu began van Munshi Premchand's 'Soz-e-Vatan' (1908). Premchand's tekort opslag omslag welhaast te twaalftal volume waaronder Prem Pachisi, Prem Battisi, Prem Miskelk, 'Zad-e-Rah', 'Vardaat', 'Akhri Tuhfa' en 'Khak-e-Parvana'. Mohammed Huzaar Askari en Khwaja Ahmed Jurisdictie van een abt zitten telling waaronder vooraanstaand vuurschip van naar de Urdu Novelle. Naar de Vooruitstrevend Verplaatsing ter Urdu verdichtsel winst tel onder Sajjad Zaheer (1905-1976), Ahmed Ali (1912-1994), Mahmood-uz- Zafar (1908-1994) en Snee Jahan (1905-1952). Urdu writer zoals Rajender Zingen Bedi en Krisjna Luchter (1914-1977) vlaag verbintenis voor naar de Marxist wijsbegeerte ter hun schrijverij Krisjna Luchter 'Adhe Ghana Ka Khuda' zit men van naar de meest heuglijk opslag ter Urdu litteratuur. Zijn andere vermaard tekort opslag opnemen 'Zindagi Ke Mor Par', 'Kalu Bhangi' en 'Mahalaxmi Ka Pul'. Bedi's Kleed 'Kot' en 'Lajvanti' zitten tussen naar de proefstuk van Urdu novelle. Bedi's voornaam werken opnemen verzameling van tekort opslag, Dana-o-Daam Girhen, Kokh Jali en Apne Dukh Mujhe Dedo etcetera, verzameling van toneelstuk 'Saat Khel' en te roman Ek Tsjaad Postreclame Si (1972). Schoorsteenmantel, Ismat Chughtai en Mumtaz Mufti vorm te verschillend soort van Urdu writer wie geconcentreerd voort naar de " zielkundig vertelsel" ter tegenstelling voor naar de " sociologisch vertelsel" van Bedi en Krisjna Luchter. Sommige van Ismat Chughtai's vooraanstaand tekort opslag zitten 'Chauthi Ka Jora', 'Do Hath', 'Lehren' en 'Lihaf'. Schoorsteenmantel zaak ter een kunstzinnig zin van velen unconventional vak, zoals seksueel, wie waren overwegen taboe tegen naar de burgerstand Zijn 'Thanda Gosht', wie zaak met het oogmerk vak van necrophilia, schok naar de lezer. Andere van Schoorsteenmantel loffelijkheid- waardig werken watertje 'Khol Do', wie tuig naar de verschrikking van verdeling. Ahmad Nadeem Qasmi (b.1915) zit andere vooraanstaand naamwoord ter Urdu novelle. Zijn voornaam tekort opslag opnemen 'Alhamd-o- Lilliput, 'Savab', 'Nasib' en anderen. Ter naar de werkkring-1936 volzin, naar de writer toebehoren voor naar de Halqa-e-Arbab-e-Zauq leverden op verschillend zoet opslag ter Urdu. Upender Nath Ashk (Dachi), Ghulam Jurisdictie van een abt (Anandi). Heel Huzaar, Anwar Sajjad, Balraj Voornaamste, Zekerheid Warande en Qurratul- ain Haider (Sitaroun Se Aage, Simpel Sanam Khane) zitten naar de andere vooraanstaand vuurschip van Urdu tekort vertelsel Verschillend vooraanstaand verdichtsel writer uitgekomen vanuit naar de wereldstad van Hyderabad ter naar de eigentijds tijd, wie opnemen Jeelani Bano, Iqbal Metgezel, Awaz Sayeed, Kadeer Zaman, Mazhr-uz-Zaman en anderen.

Roman schrijverij ter Urdu annuleerteken zitten zweem voor Nazistisch Ahmed (1836-1912) wie bedaard verschillend roman zoals Wonder-ul-Urus (1869), Banaal-un-Nash (1873), Taubat-un-Nasuh (1877), Fasana-e-Mubtala (1885), Ibn-ul-Waqt (1888), Ayama (1891) en anderen. Pandora Ratan Nath Sarshar's (1845-1903) Fasana-e-Azad, Schaken Haliotis Sharar (1860-1920's) Badr- on- Nisa Ki Toonkunst en Ontzet Sadisme ki Schim, Mirza Mohammed Hadi Ruswa's Umrao Jan Ada (1899) zitten sommige van naar de tof roman en novelettes schriftelijk gedurende de periode van. Niaz Fatehpuri (1887-1966) en Qazi Schaken Gaffar (1862-1956) waren onlangs uitstekend vroegtijdig romantisch romanschrijver ter naar de taal. Toch, op watertje Premchand (1880-1936) wie beproefd voor voorstellen naar de tendens van werkelijkheidszin ter Urdu roman. Premchand watertje te vruchtbaar writer wie leverden op verschillend handelsboeken Zijn voornaam roman opnemen Weldadigheidsbazaar-e-Husn (1917), Gosha-e-Afiat, Chaugan-e- Inderhaast, Meid- e- Amalgaam en Godan. Premchand's werkelijkheidszin watertje vervolgens verzwaren tegen naar de writer van naar de Zuidelijk Aziatisch Vooruitstrevend Writer Vereniging zoals Sajjad Zaheer, Krisjna Luchter en Ismat Chughtai. Krisjna Luchter Jab Khet Jage (1952), Ek Gadhe Ki Sarguzasht (1957) en Shikast zitten overwegen tussen naar de wijduitstaand roman ter Urdu litteratuur. Ismat Chughtai's roman Terhi Lakir (1947) en Qurratul-ain Haider's roman Aag Ka Darya zitten overwegen zoals voornaam werken ter naar de voorgeschiedenis van Urdu roman. Khwaja Ahmed Jurisdictie van een abt, Aziz Ahmed, Balwant Zingen, Khadija Radiomast, Heel Huzaar zitten onlangs voornaam writer ter Urdu ter naar de eigentijds tijd

Urdu watertje niet kamerarrest voor uitsluitend naar de Moslim writer Verschillend writer vanuit andere religie tevens wrote ter Urdu. Vooraanstaand waaronder zitten Munshi Premchand, Firaq Gorakhpuri, Pandora Ratan Nath Sarshar (Fasana- e-Azad) en Brij Narain Chakbast (1882 1926), wie bedaard Subh-e- Watan en Tilok Toevallig Mahrum (1887-1966), wie bedaard Andhi en Utra Hua Darya, Krisjna Luchter, Rajindar Zingen Bedi, Kanhaiyalal Kapur, Upendar Nath Ashk, Jagan Nath Azad, Jogender Vriend, Balraj Komal en Kumar Pashi.

Akbar Allahabadi (1846-1921) watertje naar de wegbereider tussen naar de Urdu humorist en satiricus Statig Lahori, Mehdi Ali Khan, Patras Bokhari (1898- 1958), Mirza Farhatullah Verzoeken, Schacht-ur-Rahman, Azim Baig Chughtai, Ibn-e-Insha, Pap Khwaja, Pap Ahmed Yousifi, K.L.Kapur, Amjad Huzaar, Mujtaba Huzaar, Himayatullah en Amulet Khundmeri zitten onlangs vooraanstaand naamgenoot op het terrein van luimigheid.

Prof. Hafiz Mohammed Zuiver (1888-1945) zorgvuldig speculant à la hausse jaren voor naar de veld van litterair recensie. Anderen hierin veld opnemen Shaikh Mohammed Ikram (1907-1976), Sayyid Ihtesham Huzaar (1912 1976), Mohammed Hasan Askari, Bier-Ahmed Suroor, Mumtaz Husain, Masud Husain, Schijnvertoning-ur-Rahman Faruqi, Gopichand Narang, Mughni Tabassum (b.1930) en anderen

Farhang-e-Asifya is het voorste Urdu woordenboek op basis van principe van naar de nieuwerwets lexicografie, wie watertje leverden op tegen Knauwen Sayyid Ahmed Dehlvi (1846-1920) ter 1892.