Pakistan

English

Deutsche

Italiana

Polska

Svensk

ελληνικά

汉语

اردو 

Française

Eesti

Nederlands

Português

Türkçe

Русский

日本語

العربية

Bosanskom

Española

Norsk

Suomi

 

 

 

فارسی

 

Belgili tanimlik toprak in Pakistan erismek dan belgili tanimlik Himalaya dag e dogru belgili tanimlik Arapça deniz ileri belgili tanimlik e ikna etmek nehir ve onun kol. o was içinde bunlar emlâk adl. su belgili tanimlik e ikna etmek vadi uygarlik, birisi en isil isil içinde belgili tanimlik annals in insana iliskin tarih, el sallamak ile onun ana boru merkez vasil Moenjo Daro içinde Sindh, usandirmak içinde belgili tanimlik Punjab, Kej içinde belgili tanimlik Baloch karaya ait ve Judeiro Daro içinde belgili tanimlik Pakhtun bölge. o was burada adl. su Budizm kültür çiçek ve uzanmak onun basucu altinda belgili tanimlik Kushans içinde belgili tanimlik biçim in Gandhara uygarlik vasil belgili tanimlik ikiz vatandas in Peshawar ve taksi. o was üstünde bu çok toprak adl. su belgili tanimlik Greco-Bactrian uygarlik bkz. have onun en iyi çiçek ve sol belgili tanimlik silinmez isaret in para cezasi Yunanca sanat içinde belgili tanimlik Potwar tabak çevrede Rawalpindi ve Kashmir. belgili tanimlik bütün Balochistan bkz. be yol ile belgili tanimlik artik in belgili tanimlik earliest ürün in man's hareket "Pakistan bkz. be a bölge hangi bkz. have be göze çarpan önemli içinde belgili tanimlik gelisme in uygarlik" ('Pakistan ve bati Asya, yaninda profesör. normal kahverengi).

Belgili tanimlik e ikna etmek vadi uygarlik in Pakistan ve Gangetic vadi uygarlik in Hindistan si olmak kalmak ayirmak ad vermek. vakia Pakistan esasli yönetme kural yere simalî Hindistan daha sik sik ve için çok uzun yasam dönem dan Hintli esasli yönetme si olmak kural yere Pakistan karaya ait. ne bkz. be daha önemli, Pakistan ayni derecede an bagimsiz ülke her zaman bakmak batiya dogru ve bkz. have daha baglanti budunsal, kültürel, dilbilimsel, dinsel, tecimsel, hem hem siyasal ile belgili tanimlik Sumerian, Babylonian, Iranli, Yunanca ve merkezi Asya`ya ait uygarlik dan ile belgili tanimlik Gangetic vadi. o was biricik dan belgili tanimlik Müslüman dönem ileriye dogru adl. su o çünkü boyun egen e dogru simalî Hintli yönetme. düz bu dönem bkz. be degil yoksun in baskaldirmak ve muvaffakiyetli iddia etmek in bagimsizlik yaninda insanlar in Pakistan. içinde belgili tanimlik pre Müslüman dönem, Hindistan büyük genisleme kat büyük porsiyon in belgili tanimlik güney Asya took yer biricik sirasinda belgili tanimlik hükümdarlik in belgili tanimlik Mauryas (3rd yüzyil BC), belgili tanimlik Guptas (4th yüzyil reklam), Raja duyulari yipratici (7th yüzyil reklam), belgili tanimlik Gurjara imparatorluk in Raja Bhoj (8th yüzyil reklam) ve belgili tanimlik Pratiharas (9th yüzyil reklam). o bkz. be önemli e dogru not etmek adl. su ayirmak için belgili tanimlik Maurya dönem dayanak ancak a yüz yil, altinda hiçbiri in öteki hanedan did belgili tanimlik Hintli esasli yönetme herhangi bir zamanda kural yere Pakistan. onlar her zaman kalmak dogu in nehir Sutlej. Iranli Achaemenian imparatorluk galebe çalmak Pakistan ve o kalmak bölüm in Iranli imparatorluk için daha dan iki yüz yil. Alexander belgili tanimlik büyük da galebe çalmak satrapy in Pakistan ve did kisaca çarpi isareti içine Hindistan ama dönmek den sonra onun ordu reddetmek e dogru ilerlemek daha fazla içine güney Asya. Pakistan kalmak bölüm in belgili tanimlik Hellenic dünya için en yakin yüz yil. sirasinda belgili tanimlik Arap kural, belgili tanimlik karaya ait in Pakistan were malum ayni derecede 'Sindh' ve Hindistan was malum ayni derecede 'Hind'. belgili tanimlik Arap hanedan kural Pakistan dan Baghdad içinde Iraq ve sam kumasi içinde Suriye için daha dan iki yüz yil.

Ayni derecede sivri uçlu disari yaninda daha dan bir muharrir, belgili tanimlik bes bin yil tarih in Pakistan açiga vurmak adl. su onun bagimsizlik bkz. have be a kural süre onun boyun egen e dogru ya da baglama ile Hindistan an istisna. "den geçerek en in belgili tanimlik yazmak tarih belgili tanimlik kuzey bati (i.e. Pakistan) bkz. have normal be ikisinden biri bagimsiz ya da birlesmis içinde an imparatorluk kimin merkez yaymak daha fazla içinde belgili tanimlik bati. firsat ne zaman o bkz. have be mürebbiye dan a merkez daha fazla dogu ( Hindistan) si olmak be belgili tanimlik istisna tercihan dan belgili tanimlik kural; ve belgili tanimlik yaratma in Pakistan hangi bkz. have be tanimlamak ayni derecede a cografyaci kabus bkz. be tarihsel a ters dönme e dogru normal ayni derecede Pakistan bkz. be ilgili" ('A çalisma in tarih, yaninda A J Toynbee).

Sirasinda onun bes bin yil malum tarih, Pakistan bkz. have be boyun egen e dogru merkezi Hintli yönetme biricik sirasinda belgili tanimlik Maurya, belgili tanimlik TürkiyatAfghan ve Britanya ile ilgili dönem kim were Budizm, Müslüman ve Hristiyan anilan siraya göre. süre belgili tanimlik Mauryan (300-200 BC) ve Britanya ile ilgili (1848-1947) dönem son ancak a yüz yil her, belgili tanimlik TürkiyatAfghan dönem was belgili tanimlik uzun yasam kat a karis in daha dan 600 yil. belgili tanimlik Mughal imparatorluk kural en in Pakistan ve büyük taksimat in Hindistan ve Bangladesh için daha dan üç yüz yil.

Pakistan, belgili tanimlik e ikna etmek toprak, bkz. be belgili tanimlik çocuk in belgili tanimlik e ikna etmek içinde ayni yol ayni derecede Misir bkz. be belgili tanimlik armagan in saltanat. belgili tanimlik e ikna etmek bkz. have saglamak birlik, verimlilik, iletisim, yön ve belgili tanimlik bütün kir manzarasi e dogru belgili tanimlik ülke. onun yer isaret o ayni derecede a büyük bölmek hem hem a baglanti arada merkezi Asya ve güney Asya ama belgili tanimlik tarihsel hareket in belgili tanimlik insanlar dan merkezi Asya ve güney Asya si olmak tutkucun o a nitelik in onun kendi ve si olmak kurulu kapatmak akraba arada belgili tanimlik insanlar in Pakistan ve o in Iran, Afghanistan, Türk, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhistan, Uighuristan, Kyrghyzistan, Tataristan, Bashkiristan, Daghistan, Chechenistan, Azerbaijan, Kürdistan ve hindi içinde belgili tanimlik tarla in kültür, din, budunsal, dil, edebiyat, yiyecek, giydirmek, mobilya ve folklor.

Zorastarianism ve Manichaeism dan Iran, Hellenic din dan Yunanistan, Budizm ve Hinduizm dininden olan kimse dan Hindistan el sallamak içinde Pakistan. belgili tanimlik tek duvarla bitisik müstakil ev dinsel gelenek dan Yahudilik, Hristiyan, ve Islam ayni derecede açik içinde Torah, Incil ve Quran si olmak be gerekli bölüm in Pakistan’s dinsel benzerlik. Pakistan artik derin tutucu Islam millet ile yere 98% Müslüman nüfus ve yüksek hac oran e dogru Makkah ve Madina içinde Saudi Arapça. yere 84% in Pakistani Müslüman izlemek Sünnî Hanafi okul in hukuk ve 14% izlemek Shia Ithna utanmis okul in hukuk. var küçük topluluk ait Shia Nizari Ismaili ve Shia Dawoodi Bohra okul in hukuk. belgili tanimlik non Müslüman azinlik are âdeta 2% in belgili tanimlik nüfus ve onlar katmak: Hristiyan, Hinduizm dininden olan kimse, ve Qadianis.

O bkz. be belgili tanimlik Arapça deniz adl. su bkz. have açik belgili tanimlik esik için seyahat öteye e dogru belgili tanimlik Arapça dünya den geçerek belgili tanimlik Iranli körfez ve kirmizi deniz dogru içine belgili tanimlik çok eski uygarlik in Mesopotamia ve Misir. o bkz. be bu deniz seyahat adl. su gave e dogru belgili tanimlik e ikna etmek toprak onun earliest ad in Meluhha çünkü belgili tanimlik e ikna etmek insanlar were tipik ayni derecede Malahha (bahriyeli) içinde belgili tanimlik Babylonian yazmak. o bkz. be bu yüzden adl. su belgili tanimlik geçmis uygarlik in bu toprak, seslenmek e ikna etmek uygarlik, bkz. have kirilmaz bono in kültür ve ticaret baglanti ile belgili tanimlik Iranli körfez Amerika in Dubai, Abu Dhabi, pay, Qatar, Bahrain ve dogru dan Yemen ve Oman e dogru Kuwait ve Iran. süre a Meluhhan köy burkmak yukariya içinde çok eski Mesopotamia ( Rumca Iraq), belgili tanimlik e ikna etmek fok, boyali çanak çömlek, Lapis Lazuli ve adl diger parça were karsilikli degismek için bakir, kalay ve birkaç diger esya dan Oman ve Iranli körfez Amerika. o bkz. be e dogru kolaylastirmak bu ticaret adl. su belgili tanimlik e ikna etmek yazi was gelismek içinde ayni protokol sembol tarz ayni derecede belgili tanimlik ayni zamana ait cuneiform yazi in Mesopotamia. belgili tanimlik Baloch ve Sindh kiyi liman da araba genis ticaret ile Afrika liman içinde Ethiopia, Somalia, Zanzibar, Kenya, ve Tanzania. Pakistan liman were da çok aktif içinde ticaret ile eski Roma`ya iliskin ve Bizans empires.The efsane in Sindbad belgili tanimlik bahriyeli, 'Sindbad Jahazi' (Sindbad belgili tanimlik gönderme), are da esasli üstünde tarihsel Sindhi gelenek yolculuk e dogru diger taksimat in güneydogu Asya, Afrika, kirmizi deniz, ve Iranli körfez. çok sonradan içinde tarih o bkz. be belgili tanimlik kovalama in bu seaward ticaret adl. su tanistirmak Islam dan Arapça içinde e dogru Pakistan. Pakistani liman da bkz. have genis ticaret ile Osmanli ve Safavid imparatorluk. belgili tanimlik ikiz kurulus in kültürel baglanti si olmak yardimci kurmak belgili tanimlik ahir yapi in Islam uygarlik içinde bu ülke. tüm bunlar kültürel gelisme are embedded içinde belgili tanimlik kisilik in belgili tanimlik insanlar in Pakistan.

Rumca Pakistan kazanç it's bagimsizlik dan Britanya ile ilgili sömürgeyle ilgili imparatorluk üstünde 14th saygin 1947. bu Rumca Islam millet was kurulu yaninda uzun hürriyet savasim yaninda belgili tanimlik liderlik in Müslüman dernek; bildircineAzam (büyük lider) Mohammad Ali Jinnah, Shaire lapa ( sair in belgili tanimlik dogu) Mohammad Iqbal, bildircine degirmen ( lider in belgili tanimlik millet) Liaqat Ali han, ve çalgisiz söylenen çok sesli sarkie degirmen ( ana in belgili tanimlik millet) asiri yorgunluk Jinnah.

Belgili tanimlik nüfus in Pakistan içinde 2005 bkz. be deger biçmek e dogru var olmak yere 160 milyon belgili tanimlik ölüm cezasi verilebilir in Pakistan bkz. be Islamabad ( kent in Islam). var bes il in Pakistan: Kashmir, Punjab, Sarhad, Balochistan, ve Sindh. belgili tanimlik dil in Pakistan are Urdu, Punjabi, Sindhi, pasa, Kashmiri, Seraiki, Baloch, etc.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa son güncellestirmek: , Sunday, September 04, 2005 11:23:55 -0400